Ny tilskuddsordning på plass for bedrifter med høye strømregninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av strømkabler
©Lars Johansson SENKE UTGIFTENE: Den nye ordningen vil gi de mest utsatte og strømintensive bedriftene hjelp til å senke strømutgiftene sine betraktelig.

Ny tilskuddsordning for bedrifter med høye strømregninger

Nå kan de mest utsatte bedriftene søke om energitilskudd. Den nye ordningen er et viktig tiltak for å trygge arbeidsplasser og sikre bedrifters omstilling til høyere energipriser.

Regjeringen har lansert den nye tilskuddsordningen for næringslivet, som vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter med å betale strømregningen, samt til å investere i energitiltak. Regjeringen har satt av 2,8 milliarder kroner til ordningen.

Vil senke bedriftenes strømutgifter betraktelig

Fra og med 24. november 2022 kan bedrifter med minst tre prosent strømintensitet i første halvår av 2022, søke energitilskudd fra Enova. Ordningen er et resultat av tett dialog og samarbeid mellom regjeringen, LO, NHO og Virke.

Ordningen vil gi de mest utsatte og strømintensive bedriftene hjelp til å senke strømutgiftene sine betraktelig.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022. Bedrifter som i tillegg velger å investere i energitiltak kan få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Bedriftene som velger å investere i energitiltak vil i tillegg kunne motta tilskudd til gjennomføring av tiltak, på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Aktuelle tiltak omfatter blant annet investering i energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

Administreres av Enova

Enova har fått i oppdrag å administrere energitilskuddsordningen. På deres hjemmesider kan man finne mer informasjon om tilskuddsordningen, samt veiledning til bedrifter som ønsker å søke om støtte.  

Les mer om ordningen på regjeringens nettsider her. 

Kontakt