LO om Energikommisjonen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av strømkabler
Foto: Adobe Stock MER KRAFT: Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet så det helt avgjørende med mer kraft, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO om Energikommisjonen: – Kraft, kraft og mer kraft - over hele landet

LO stiller seg bak Energikommisjonens hovedkonklusjon, som er: «Mer av alt – raskere».

Energi

– Vår oppgave er å kutte utslipp og skape jobber. Løsningen er kraft, kraft og mer kraft. Og hele Norge må ta del i dette, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Avgjørende med mer kraft

For LO er det viktig at vi både skaper nye grønne jobber, samtidig som vi sikrer eksisterende arbeidsplasser ved å kutte utslipp.

– Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet så det helt avgjørende med mer kraft. Uten kraft klarer vi ikke å gjennomføre nødvendige klimakutt, sier Hessen Følsvik.

Et bredt flertall i Energikommisjonen mener krafttilgangen innen 2030 må økes med 40 prosent fra dagens nivå. Mye av det gjennom energieffektivisering, men enda mer gjennom ny fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft.

– Dette er i tråd med LO og NHOs Felles energi- og industripolitiske plattform fra 2021, og bekrefter det økte kraftbehovet vi dokumenterte der.

Tross ulike interesser, og sprikende synspunkt i enkelte spørsmål, har kommisjonen landet fjellstøtt og samstemt på de sentrale konklusjonene som bla.:

  • Det trengs et voldsomt taktskifte i kraft- og nettubygging og energieffektivsering i Norge.
  • Saksbehandlingen og konsesjonsprosessene må gå mye raskere, antakelig dobbelt så fort.

– Dette betyr at vi skal bygge ut og bygge landet i et tempo som vi ikke har sett siden gjenreisningen etter krigen, sier Hessen Følsvik.

Flere kraftkommuner

LO-sekretær Are Tomasgard har deltatt i kommisjonen fra LO. Han trekker frem kommunene, som er en nøkkel for å lykkes.

– Vi trenger flere kraftkommuner i dette landet. Kommuner som bidrar aktivt både til egen selvforsyning av kraft, og til et nasjonalt kraftoverskudd. Kraftproduksjon gir inntekter som finansierer velferden. Vi i kommisjonen foreslår at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft på land skal gå til vertskommunene. Gode prosjekt der kraftutbygging knyttes opp mot utvikling av lokale arbeidsplasser må heies frem, sier Tomasgard.

Trepartssamarbeidet

LO og NHO har invitert regjeringen til å være med på et felles kraftløft, i beste tradisjon fra trepartsamarbeidet, og regjeringen er med. Formålet er en bred mobilisering for et nytt tverrpolitisk kraftløft. 

– Vi må ha mer kraft for å få opp nye næringer. Norge har en reell mulighet til å ta en ledende posisjon innenfor grønne næringer som havvind. Det viktigste tiltaket for å sikre norsk konkurransekraft på sikt, er mer kraftproduksjon, sier Tomasgard.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at om vi skal lykkes, så må omstillingen gjennomføres slik at folk har en jobb å gå til.

– Vi skal utvikle ikke avvikle norsk industri. Hvis vi ikke løser dette risikerer vi at arbeidsplasser utraderes, sier hun. 

Hun understreker at Energikommisjonens mandat har vært å legge frem tiltak som kan sikre Norge nok og rimelig nok energi på lengre sikt, og at kommisjonen derfor ikke har mandat til å foreslå akutte tiltak som kan demme opp mot dagens strømpriskrise.