Kraftunderskudd: Tillitsvalgt bekymret for arbeidsplassen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftunderskudd: Tillitsvalgt bekymret for arbeidsplassen

Mangel på kraft gjør at pølse og påleggsprodusenten Fatland verken kan kvitte seg med gassfyring eller utvide produksjonen. – Hvis kraftprisene stiger enda mer, frykter vi for arbeidsplassene våre, sier tillitsvalgt Kjell Sjursen.

Energi

Utenfor Sandefjord ved Torp ligger pølse og påleggsprodusenten Fatland Sandefjord AS.

En miljøfyrtårn virksomhet som gjerne kunne tenke seg til å bli enda mer klimavennlig.

Men mangel på fornybar kraft hindrer det.

Avhengig av gass

Som flere andre virksomheter i Telemark og Vestfold, må Fatland bruke delvis bruke gass som energikilde, blant annet til steameren til koking av pølser og kjøttpålegg.

-   Vi kunne tenke oss til å gå over til elektrisk kraft istedenfor gass. Men det blir for dyrt. Dessuten har det vært et ønske om å utvide bedriften, men det er det ikke nok kraft til, sier Kjell Sjursen, som er tillitsvalgt i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og til daglig er varemottaker.

Det går mot kraftunderskudd nasjonalt langt raskere enn man til nå har trodd, ifølge en kartlegging Thema Consulting har gjort for LO og NHO, som blant annet NRK har omtalt.

Dersom ikke ny kraftproduksjon kommer opp raskt, går det mot underskudd om få år også i nabofylket Telemark, som Vestfold nå er avhengig av å få dekket sitt kraftbehov.  

- Her i Vestfold er det allerede nå en stor utfordring at vi produserer langt mindre strøm enn det vi bruker, sier Sjursen, som er bekymret for framtida.

For hvis det ikke produseres mer fornybar kraft raskt, vil strømprisene gå videre opp.

-  Vi risikerer at produksjonen her i Sandefjord flyttes til et annet sted i landet med tilgang på mer og billigere kraft, sier Sjursen, som har sett dette tidligere.

Kjell Sjursen har flere tiår bak seg innenfor meieri- og matproduksjon, og har opplevd at matproduksjon har blitt lagt ned i områder med dyr strøm, og flyttet til områder med kraftoverskudd.

faktaboks kraftløftet

Kraftløftet

LO samarbeider med NHO og Energidepartementet om tiltak som skal sikre norske forbrukere og næringsliv tilgang på nok fornybar kraft, til konkurransedyktige priser.

Dette trepartssamarbeidet kalles «Kraftløftet».

 LO og NHO har kartlagt kraftbalansen framover i alle landets fylker, samt nasjonalt, hele Norge under ett.

Kartleggingen fra Thema Consulting viser at hvis man ikke får til kraftløftet med ny kraft og mer nett, blir konsekvensene:

  • Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye
  • Tapt konkurransekraft
  • Høyere strømpriser
  •  Vi vil ikke klare å kutte utslipp

KRAFTBALANSEN VESTFOLD OG TELEMARK

  • Vestfold og Telemark har historisk vært selvforsynt med fornybar kraft fra store vannkraftutbygginger gjennomført før 1970, og har i dag fremdeles et kraftoverskudd.
  • Kartleggingen Thema Consulting har gjennomført viser en voldsom økning i kraftbehovet i regionen fremover. Både fra dagens industri og nye grønne næringer.
  • Næringslivet i de to fylkene har søkt om 2-3 ganger så mye kraft som dagens forbruk.
  • Uten mer fornybar kraft og nett i Vestfold og Telemark kommer kraftunderskuddet i løpet av få år.
  • Kraftmangel vil sette arbeidsplasser, klimaomstilling og konkurransekraft i spill.

Her kan du lese det regionale kunnskapsgrunnlaget for Telemark og Vestfold: