Kraftløftets tiltaksplan

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftets tiltaksplan

LO og NHOs tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030.

Energi

I januar 2023 tok NHO og LO initiativ til et trepartssamarbeid om Kraftløftet, som Regjeringen sluttet seg til. Formålet med arbeidet er å sikre at vi har nok kraft til klimaomstilling og grønne satsinger i næringslivet, samt levelige og konkurransedyktige strømpriser i tiden fremover. Kraftløftet skal bidra med kunnskap og innsikt, synliggjøre konsekvensene av ulike veivalg, og fremme forslag til tiltak som gir raskere tilgang på fornybar kraft gjennom økt kraftproduksjon, et bedre strømnett og et krafttak for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.
På vei mot et kraftunderskudd; om tre år bruker Norge mer kraft enn vi produserer
Vi har laget kartet ved å kombinere offentlig tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Dette illustrerer hvordan kraftsituasjonen i Norge kan utvikle seg fra starten av 2024 og frem til 2030 basert på produksjon og forbruk med godkjent nettilkobling. Hvis kundene holder sine fremdriftsplaner og fullfører sine prosjekter blir dette realitet.

I tillegg til de nettkundene som er lovet nettilkobling står det en kø med kontrollerte modne prosjekter som ville fått plass om det hadde vært driftsmessig forsvarlig. Dersom forbruk med godkjent tilkobling faller bort vil disse rykker fremover i køen og overta plassen. 

Kartet viser balansen mellom forbruk og produksjon i hvert fylke. At et fylke er grønt og har kraftoverskudd betyr ikke nødvendigvis at alle som ber om strøm får dette, fordi det er avhengig av nettkapasitet og andre forhold. Når fylkene har kraftunderskudd vil fortsatt alle få strøm, men fylket vil være avhengig av å få overført strøm fra andre fylker, eller via import fra utlandet. Kartet er totalt sett en illustrasjon som viser hvordan kraftbalansen i Norge vil utvikle seg, og vil bli holdt jevnlig oppdatert med nye data. 

Velg år: