Hydrogen: – Europa trenger norske løsninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
 Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her sammen med Olje- og energiminister Terje Aasland og administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.
ENIGE OM STRATEGI: – Vi har samlet oss om en strategi som både vil kutte utslipp og skape jobber, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her sammen med olje- og energiminister Terje Aasland og administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Hydrogen: – Europa trenger norske løsninger

LO og NHO mener Norge bør ta en lederrolle i hydrogen-satsingen. Tirsdag denne uka ble strategien lansert og overrakt olje- og energiminister Terje Aasland.

Energi

– Vi har samlet oss om en strategi som både vil kutte utslipp og skape jobber. Det vil være et stort marked for norsk hydrogenproduksjon og norske utstyrsleverandører, og Europa trenger norske løsninger, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Bidrar til å nå klimamålene

Hydrogen er en energibærer som kan erstatte sluttbruk av fossil energi i sektorer som er vanskelig å elektrifisere, som industri, maritim næring og transport. Økt produksjon og bruk av fornybar og lavkarbon hydrogen kan både bidra til å nå klimamålene og skape grønne arbeidsplasser.

– Vi anbefaler å gjøre dette fordi det kreves av oss for å kutte utslipp, og fordi Norge har de beste forutsetninger for å få det til, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO og LO mener Norge bør ha som ambisjon:

  • Å produsere og bruke minst 250 000 tonn fornybart og lavkarbon hydrogen i Norge i 2030.
  • At norsk hydrogeneksport på 2030-tallet utgjør 10 prosent av EUs hydrogenetterspørsel, anslagsvis 2 mill. tonn hydrogen per år, tilsvarende 10 prosent av Norges naturgasseksport.
  • At norske leverandører bør ha en markedsandel på inntil 5 prosent av det samlede globale markedet for hydrogenutstyr, og inntil 25 prosent av EUs interne etterspørsel av elektrolysører.

For å lykkes mener LO og NHO et sterkt offentlig-privat samarbeid. Myndighetene bør:

  • Stimulere etterspørselen gjennom anskaffelseskrav, CO2-avgift, støtteprogram med mer.
  • Raskt innføre konkurransebaserte ordninger med differansekontrakter (CfD) for hydrogen.
  • Utvikle kapitalvirkemidler som utløser investeringer i hydrogenbaserte løsninger.
  • Sikre nødvendig infrastruktur som hydrogenrør, CO2-lagring, eksportterminaler og fylleinfrastruktur.
  • Vurdere hvordan investeringer i elektrolysørproduksjon kan utløses i Norge.

Konsekvensene av global oppvarming begynner å bli synlig i form av tørke og ekstremvær mange steder i verden. Det haster med tiltak for å kutte utslipp og begrense oppvarmingen i tråd med klimamålene.

– Vi har verdens beste fagarbeidere og leverandørindustri. Vi må tenke stort, vi må komme raskt i gang og vi må gjøre det som er mest effektivt. Men investeringene som trengs er ikke gratis. Det er behov for støtte i en tidlig fase, sier LO-lederen.

– Norge har gode forutsetninger og kan bidra til utvikling av et internasjonalt hydrogenmarked gjennom produksjon av fornybar og lavkarbon hydrogen, løsninger for bruk, og leveranser av hydrogenutstyr. Hydrogen kan samtidig gi tusenvis av høyproduktive arbeidsplasser i Norge, sier NHO-sjefen.

LO og NHO har sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner fra ulike deler av hydrogen-verdikjeden, laget et felles forslag til en norsk hydrogenstrategi.

Les LO og NHOs forslag til norsk hydrogenstrategi her.