- Energikommisjonen må komme i gang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Strømkabler på strømmast. Foto.
©Lars Johansson

- Energikommisjonen må komme i gang

Regjeringen har forbedret en historisk støtteordning for folks strømkostnader. Nå er det viktig at alle steiner snus i det norske kraftsystemet.

- LO er glade for at regjeringen for andre gang på kort tid leverer en strømpakke som treffer bredt og reduserer de høye energikostnadene mange har. Dette er en historisk omfordeling av inntektene fra norsk strømproduksjon, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Han viser til at regjeringen lytter og tar vanlige folks trygghet for hverdagen på alvor. Dette vil bety mye for mange og spesielt for alle som har havnet i en vanskelig situasjon med uholdbart høye strømpriser.

- LO vil følge utviklingen nøye, vi vet at strømkostnadene denne vinteren vil bli høye, på tross av det betydelige støtten. Derfor er det også viktig at vi får en skikkelig gjennomgang av det norske kraftsystemet for å unngå at slike høye strømkostnader blir normalen. Nå må alle steiner snus, sier Tomasgard.

Stabile rimelige strømkostnader er viktig for husholdninger, men også for virksomhetene i både privat og offentlig sektor.

Regjeringen varslet allerede i Hurdalsplattformen at den vil sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.  

- Nå er det viktig at denne kommer raskt i gang - og at gode tiltak som kommer ut av arbeidet kan igangsettes før kommisjonen legger frem sine anbefalinger, sier han og legger til:

- Vi er heldig stilt i Norge og har gjennom generasjoner hatt fremsynte politikere som har sikret at vi eier energiressursene i fellesskap. Det er et betydelig offentlig eierskap av norsk vannkraft og norske petroleumsressurser. Hadde vi hatt lite eierskap og lave skatter på utnyttelse av naturressursene våre, ville ingen regjering kunne bidra med en omfordeling til den støtteordningen som nå er etablert.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no

Kontakt