En god læretid for alle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung mann smiler. Illustrasjon.
SIGNE FUGLESTEG LUKSENGARD

En god læretid for alle

For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet. Vi i LO mener det er viktig at opplever læretida som en positiv og lærerik tid. Derfor engasjerer LO seg for at alle skal få lærlingplass, og for at du skal få den opplæringen du har krav på. Vi har utformet en håndbok om hva du som lærling har krav på i læretida, og hva du må yte selv.

Norge trenger at flere unge blir med på å bygge landet, og bedriftene vil mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Da må vi sikre at flere unge velger yrkesfag og at de får en læreplass med god oppfølging på jobb. Derfor reiser LO ut til over 1000 arbeidsplasser for å snakke med lærlinger på årets lærlingpatrulje.  

Vi har utformet en håndbok om hva du som lærling har krav på i læretida, og hva du må yte selv.

Her får du vite mer om dine rettigheter og plikter som lærling. Du får også en innføring i hva fagopplæringen innebærer og hvordan den er organisert, samt noen tips med på veien.   

LO har over én million medlemmer fordelt på 25 fagforbund. Vi er til for at alle skal ha et felleskap i ryggen og sikre en trygg arbeidsplass. Dessverre har noen lærlinger uheldige opplevelser i læretida. Hvis du organiserer deg i et LO-forbund kan LO hjelpe deg til å gjøre læretida trygg og god. Som LO-medlem står du sterkere og kan få hjelp av en tillitsvalgt.   

Tips til en god læretid:

  • Du skal både få en arbeidskontrakt og en lærekontrakt. Det er lurt å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter du har for å unngå misforståelser.  
  • Du har krav på god opplæring – både i det som gjelder arbeidsprosesser og helse, miljø og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen.  
  • Bedrifter skal ha verneombud, og du kan snakke med denne personen om utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombudet i ditt fylke.  
  • Som lærling er det å arbeide med læreplanen nødvendig, og du skal få bruke den tiden som trengs i arbeidstiden.  
  • Har du spørsmål om rettighetene dine, eller opplever du noe ugreit? Som medlem i fagforeningen kan du ta kontakt med den tillitsvalgte i fagforeningen din.  

Kontakt