Velferdstjenester i offentlig regi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©fotomaximum - stock.adobe.com

Velferd er ikke en vare

Hva vil du at skattepengene dine skal gå til? Bedre sykehus, barnehager og skoler? Eller til profitt for internasjonale investeringsselskaper med base på Bahamas?

Valg 2021

 

De færreste av oss har lyst til å betale mer skatt enn nødvendig. Men de fleste av oss forstår at skatt må til for å finansiere felles velferd. Helsestell, eldreomsorg og utdanning er blant de tingene som gjøres best i fellesskap. Enten fordi alle har behov for det på ett eller annet tidspunkt i livet. Eller fordi det ligger en forsikring i at velferdstilbudet betales i fellesskap, og brukes av de som trenger det mest.

Noen beriker seg på velferd

Det som ikke er noe særlig, er å måtte betale skatt til staten og kommunen, som andre senere skal berike seg på. Likevel er det mange selskaper som presser på for å overta de offentlige velferdsoppgavene. Det gjør de, fordi de vet at profitten er stor og risikoen minimal.

I land som har privatisert store deler av sykehusvesenet, eldreomsorgen eller skolen har man samtidig mistet den demokratiske kontrollen. Politikerne står maktesløse overfor eiernes beslutninger, og barn, syke og eldre blir kasteballer. Sånn vil vi ikke ha det.

Det er lett å forstå at de private selskapene ønsker å overta offentlig velferd. Det er tryggere å investere i sykehjem og barnehager enn å investere i privat sektor – i havvind eller solceller eller moderne matproduksjon. Da vet du at «kundene» alltid er der, og du vet at det offentlige betaler. Risikoen for å tape penger er nesten null. Muligheten til fortjeneste er kjempestor.

Velferdstjenestene bør være finansiert og driftet i offentlig regi

Det skaper også et annet problem: Vi ønsker jo at privat kapital skal investere i ny teknologi, nye virksomheter, ting som kan eksporteres til utlandet. Men dersom det alltid er mer lønnsomt å overta en kommunal barnehage – hvem vil da investere i nye arbeidsplasser?

LO mener velferdstjenestene bør være finansiert og driftet i offentlig regi. Pengene vi betaler i skatt bør gå til velferd, ikke profitt.

Bli med på laget for et mer rettferdig Norge. Nå er det arbeidsfolks tur.