Seriøst arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Niklas Ramberg - stock.adobe.com

Useriøsitet i arbeidslivet truer din velferd

Alle ønsker seg en trygg jobb og en trygg inntekt, med en arbeidsgiver som tar lover og regler på alvor. Men sosial dumping og arbeidslivskriminalitet setter det gode arbeidslivet under press. LO har tatt opp kampen.

Valg 2021

 

Drømmen for alle som skal ut i arbeidslivet er å få en fast, trygg jobb og gode kollegaer. Men gradvis har lavlønnskonkurranse og useriøse forhold gjort mange bransjer utrygge. Dermed søker ungdommen seg bort, først fra byggebransjen, senere fra andre yrker der sosial dumping og arbeidskriminalitet er et problem.

Kamp mot sosial dumping

Fagbevegelsen tok tidlig opp kampen mot sosial dumping, og fikk god hjelp av de tre tiltakspakkene som den rødgrønne regjeringen satte i verk fra 2005 til 2013. De siste åtte årene har det stått mer stille. Høyreregjeringen har kommet opp med noen gode tiltak mot det som er direkte lovbrudd – arbeidslivskriminalitet – men det mangler et helhetlig system for å skape et godt arbeidsliv i utsatte bransjer.

Enkelte norske kommuner har man tatt ansvar. Skien var først ute med en egen «Skiens-modell», der man stilte krav om ryddige forhold for de som skulle levere tjenester til kommunen. Senere har blant annet Oslo kommet etter, med «Oslo-modellen», der man har et omfattende kontrollapparat for å passe på at reglene følges.

«Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv»

Det er nemlig ikke bare nok å ha regler. De må overvåkes og følges opp. Og man må passe på at det ikke finnes smutthull. Hvis ikke blir det bare et lappverk som de useriøse aktørene finner veier gjennom. Derfor må man for eksempel få ned antall ledd i kontraktskjeden: Hvis det offentlige kjøper tjenester av en som kjøper tjenester i flere ledd nedover, blir det umulig å fange opp brudd på vilkårene.

Det er heller ikke nok å gå etter det som er rene lovbrudd. En modell for et seriøst arbeidsliv må sette en høyere standard: Krav om lærlinger, bruk av fagarbeidere, om HMS og arbeidstid, om innbetaling av skatter og avgifter. Disse kravene bidrar til å luke ut de useriøse aktørene.

Når kommunene stiller krav forsvinner de useriøse ofte også fra privatmarkedet. Derfor mener LO at staten skal være minst like tøff som Skien, Oslo og de andre kommunene som stiller krav. Vi må ha på plass «Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv».

Det handler om ditt arbeidsliv – og dine barns

De aller fleste nordmenn har det bra på jobben, og merker ikke problemene med sosial dumping særlig godt. Men problemene spredte seg fort til mange bransjer. I første omgang var problemet størst for arbeidsinnvandrere fra Europa som ble dårlig behandlet. Men over tid bidrar sosial dumping til å svekke lønninger og arbeidsforhold for alle, og i mange bransjer. De eneste som tjener på det, er de useriøse aktørene.

Rødgrønne kommuner har gått foran og vist vei. Man er ikke kvitt problemene med sosial dumping i disse kommunene heller. Men ved systematisk jobbing i hele Norge, der politikerne og fagforeningene samarbeider, skal vi klare å gjøre problemene mindre.

Da trenger vi politikere som tør og vil sette hardt mot hardt overfor de useriøse. Og da kan våre barn og barnebarn se fram mot trygge, gode arbeidsplasser.

Bli med på laget for et mer rettferdig Norge. Nå er det arbeidsfolks tur.