Rettferdig skatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Adobe Stock/LO

Rettferdig skatt skaper tillit

Hvis du har mye å rutte med, skal du betale med til fellesskapet gjennom skatt. Det er en rettferdig og utjevnende ordning. Så når regjeringa hvert år gir omfattende skattekutt til de rikeste, går det på tilliten løs.

Valg 2021

Å betale skatt etter evne, bidrar til økonomisk utjevning og høy tillit i samfunnet. Men likevel ser vi at forskjellene øker i Norge. En viktig grunn, er en drastisk økning i antall formuende nordmenn og økningen i de rikes samlede formue.

Økonomisk utjevning og høy tillit

Norge har en sterk velferdsstat der sykehus, sykehjem, barnehager, skoler og andre velferdstjenester er finansiert og driftet i offentlig regi. Det gir et godt tilbud til deg og alle andre, uansett hvem du er og uansett hvor i landet du bor.

Velferden vår er bygd på et rettferdig og omfordelende skattesystem: De som har mest, skal betale mest i skatt. Men høyrepartienes politikk bidrar til å undergrave denne tilliten, og øke ulikheten i samfunnet.

Høyrepartienes politikk bidrar til økt ulikhet

Høyrepartienes politikk - endringene i skatte- og avgiftssystemet under Solberg-regjeringen - har bidratt til økt ulikhet, ifølge SSB. Mellom 2013 og 2020 kuttet Solberg-regjeringen totalt 34 milliarder. Og det er de rikeste som har fått størstedelen av de skattekuttene.

Skattesystemet må innrettes slik at vi sikrer et bredt skattegrunnlag der alle bidrar til fellesskapet og samtidig forhindrer skatteflukt og skattetilpasninger. Overføringer gjennom velferdsstaten motvirker fattigdom, forsterker utjevningen mellom grupper i samfunnet og omfordeler fra de som har mye til de som har lite.

Bli med på laget for et mer rettferdig Norge. Nå er det arbeidsfolks tur.