Nei til salg av Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©smoke666 - stock.adobe.com

Naturressursene er vårt felles arvesølv

Skogen, landjorda og fossene – vi kaller det ofte arvesølvet. Fordi det ikke er ment bare for én generasjon, men skal gi velstand i århundrer. Da må kontrollen over naturressursene skje i fellesskap. Demokratisk.

Valg 2021

 

I Norge har vi sørget for at makten over naturressursene og strategisk viktige selskaper er eid av fellesskapet og under demokratisk kontroll. Det betyr at vi deler på eierskapet og deler på innflytelsen.

De siste åtte årene har høyreregjeringen solgt seg ned i statlige selskaper, og de har solgt skogeiendommer tilsvarende hele Oslos areal til private. Partiene som sitter i regjeringen, planlegger ytterligere nedsalg i statlige selskaper i neste stortingsperiode.

Naturressursene er eid av fellesskapet

De aller viktigste selskapene er de som råder over viktige naturressurser: Vann, skog, olje og gass, landområder til felles bruk. Derfor er selskaper som Statkraft, Statnett, og Statskog fellesskapets heleide selskaper, og staten har et omfattende direkte eierskap i olje- og gassvirksomheten. I tillegg har staten store eierandeler i strategisk viktige selskaper som Equinor, Telenor og DNB.

Gjennom det statlige eierskapet kan vi også bestemme at hovedkontorene skal ligge i Norge. Det er viktig både for å kunne passe på at selskapene ivaretar norske interesser, og for å sørge for at norske kompetansemiljøer blir benyttet av selskapene.

Hvem som har makt, betyr noe

Hvem som har makt i samfunnet, har mye å si for hvordan samfunnet blir. Hvis makten er samlet på få hender, blir verdiene det også. Makt og verdier henger sammen.

Synet på det statlige eierskapet skiller partiene på høyre- og venstresiden. Mens venstresiden, i likhet med LO, mener det statlige eierskapet bør opprettholdes til strategisk viktige selskaper, ønsker høyresiden å krympe det statlige eierskapet.

Verdiene skal komme hele landet til gode

LO mener det ikke er behov for å selge seg ut – staten trenger ikke pengene – men at eierskapet sikrer stabil, demokratisk kontroll og at verdiene kommer hele befolkningen til gode.

Bli med på laget for et mer rettferdig Norge. Nå er det arbeidsfolks tur.