AFP

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Johner/Maskot

Vi trygger din pensjon

AFP er en god pensjonsytelse. Men ordningen har hull, som gjør at altfor mange faller utenom. Vi jobber for å tette hullene i ordningen, så flere kan gå av med en verdig pensjon.

Valg 2021

 

En god og rettferdig AFP er viktig for arbeidsfolk, med et langt arbeidsliv bak seg. I dag faller for mange utenom AFP-ordningen mot slutten av yrkeslivet. Undersøkelser viser at så mange som én av fire som jobbet i en AFP-bedrift som 55-åring, likevel ikke kvalifiserte til å gå av med avtalefestet pensjon som 62-åring.

Flere skal få AFP

LO jobber for en ny AFP-ordning som sikrer at flere får. Men skal vi få til dette, er vi avhengig av trepartssamarbeidet. Vi trenger en regjering som jobber sammen med oss og som bidrar til å finne en løsning som tetter hullene i AFP-ordningen.

Vi trenger en regjering på lag med arbeidsfolk

En ny, mer rettferdig AFP vil koste mer penger. Dagens regjering ønsker ikke å bidra til å finansiere en ny AFP utover dagens nivå, når det gjelder kostnad eller andel. Venstre vil til og med avvikle AFP-ordningen.

Holdningen hos de rødgrønne partiene er en annen. De vil jobbe med partene for å sikre en ny, og mer rettferdig AFP.

Viktig for arbeidsfolks pensjon

Blir du syk eller mister jobben, kan mulighetene for å gå av med AFP forsvinne. Mange har falt gjennom fordi de ikke har jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med AFP-ordning. LO ønsker å tette disse hullene. Sammen med NHO har vi laget en utredning som viser at det er mulig at flere får AFP når arbeidslivet er slutt:

  • En ny AFP vil tette hull og hindre at man uforskyldt mister hele ytelsen selv etter mange år i bedriften. Den vil gjøre AFP mer forutsigbar og gi større trygghet for fremtidig pensjon.
  • Det innebærer en ytelse som er nært knyttet til tid som ansatt i AFP-bedrift. Man får opptjening for hvert år man jobber.
  • AFP-ytelsen vil bli gradert i forhold til hvor lenge man har jobbet i en bedrift med tariffavtale.
  • Det vil tydeliggjøre viktigheten av å ha tariffavtale, også for yngre arbeidstakere og kunne bidra til en økt organisasjonsgrad.

Bli med på laget for et mer rettferdig Norge. Nå er det arbeidsfolks tur.