LOs kulturpris

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne som spiller strenginstrument sett bakfra foran en tom sal. Foto.
Foto: Pauline Ruhl Saur/Plainpicture/NTB scanpix Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Nominer dine kandidater til LOs kulturpris

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves.

Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

  1. Kulturprisen er på kr 100 000,-.
  2. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.
  3. Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på følgende måte:
    • En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant fra LOs kulturutvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.
    • Juryen oppnevnes annen hvert år av LOs kulturutvalg.
    • Juryen innstiller overfor LOs kulturutvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.
  4. LOs sekretariat tildeler kulturprisen og den utdeles i forbindelse med hhv. møte i LOs representantskap og LOs kongress.

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge, LOs kulturutvalg v/Mona Westby, Torggata 12, 0181 OSLO eller på epost lo@lo.no innen 31. desember 2022.

Kontakt