Hovedavtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hovedavtalen

Her står nedfelt hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide og hva det betyr at de ansatte har medbestemmelsesrett. Avtalene slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn.

Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) blir ofte omtalt som "arbeidslivets grunnlov". Den første avtalen ble inngått i 1935, og avløst av en ny i 1947. Fra 1970-årene har avtalen blitt revidert og utvidet omtrent hvert fjerde år.

Les den digitale utgaven av Hovedavtalen mellom LO og NHO

Basic Agreement LO - NHO (English)