Hovedavtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hovedavtalen

Hovedavtalen kalles for arbeidslivets grunnlov. Avtalen regulerer viktige spilleregler i arbeidslivet.

Her står det hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide.  Avtalen setter også regler for hvordan de ansatte skal få benytten den retten de har til å være med å bestemme. Avtalene slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn.

Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) blir ofte omtalt som "arbeidslivets grunnlov". Den første avtalen ble inngått i 1935. Den ble avløst av en ny i 1947. Fra 1970-årene har avtalen blitt revidert og utvidet omtrent hvert fjerde år.

Les den digitale utgaven av Hovedavtalen mellom LO og NHO

Last ned som PDF: Hovedavtalen mellom LO og NHO 2022-2025