Hvem gjør hva?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en LO-brosjyre i forbindelse med valgkampen i 2021
LO vil utfordre de politiske partiene lokalt om de viktigste sakene i deres kommune.

Hvem gjør hva?

Her er en kort oversikt over hvordan debatten er organisert og hvem som gjør hva. 

Medlemsdebatt

Medlemsdebatten

Det er det enkelte forbund som bestemmer om de vil delta i debatten og som til syvende og sist bestemmer hva som skal sendes ut til medlemmene.

LO og LO Media samordner arbeidet – slik at det blir et felles opplegg. 
Resultatene vil bli distribuert til lokalorganisasjonene i form av en nettside. Lokalorganisasjonene vil få oversikt basert på hva LO-medlemmene i den enkelte kommune syntes er viktigst.

Lokalorganisasjonene:

Oppsummerer og forankrer resultatene i egen organisasjon.

Spørsmål til de politiske partiene

Lokalorganisasjonene stiller spørsmål til de politiske partiene ut fra de sakene som medlemmene syntes er viktigst.

Lokalorganisasjonene bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles- men får tilsendt forslag fra LO-sentralt i saker som har stor interesse for LO-medlemmene – uavhengig av geografi.

Lokalorganisasjonene samler inn kontaktinformasjon til de politiske partiene – slik at man kan sende spørsmål til partiene.

Faglig valgkamp

Lokalorganisasjonene oppsummerer svarene fra partiene og lager lokalt materiell.

LO-sentralt bistår med løsning for å enkelt kunne lage informasjonsmateriell for trykk og på sosiale medier.

LO-sentralt holder digitalt innføringskurs i løsningen for de som ønsker dette. 
Partienes svar distribueres på arbeidsplasser, stands og sosiale medier.