1. mai 2024 - Peggys tale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvil taler til folket som har møtt opp ute på Youngstorget. Foto.
Foto: LO/Trond Isaksen

Internasjonal solidaritet på 1. mai-dagen

Solidaritet med Palestina og Ukraina står i sentrum under 1. mai-feiringene landet over. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa i sin tale på Youngstorget at Norge må gjøre mer for palestinerne. «Krigen må stanse! Folkemordet må stanses! Okkupasjonen må ta slutt!» sa Følsvik, som også ba om at Norge anerkjenner Palestina som egen stat. LO-lederen tok også til orde for å støtte ukrainernes frihetskamp mot den russiske invasjonen: «Slava Ukraini er et rop om frihet og demokrati for ukrainerne! Det er et rop om frihet og demokrati for oss alle!» sa LO-lederen.

Kjære venner og kamerater!

 

I dag er det arbeiderbevegelsen sin internasjonale kampdag!

 

I dag har tusener på tusener møtt fram

for å markere sitt sinne og sin fortvilelse

over Israel sin brutale krig mot sivile i Gaza

og Russland sin krig mot folk i Ukraina!

 

I mer enn sju lange måneder

har Israel bombet Gaza sønder og sammen!

 

Sykehus på sykehus har blitt sprengt!

Skoler og bolighus lagt i ruiner!

Hele Gaza sin befolkning har blitt tvunget på flukt!

35 000 sivile er drept!

Flesteparten av dem er kvinner og barn!

 

Tusener har mistet en arm, et bein eller et øye!

Tusener har mistet en mor, en far, et barn eller en hel familie!

 

Krigen må stanse!

Folkemordet må stanses!

Okkupasjonen må ta slutt!

Folkeretten må respekteres!

Palestina må anerkjennes som egen stat!

Norge må gjøre mer!

 

Vi krever et fritt Palestina!

 

Kamerater!

De som vil demokrati og frihet til livs er på frammarsj!

  • Donald Trump i USA!
  • Benjamin Netanyahu i Israel!
  • Vladimir Putin i Russland!

Russland sin krig mot Ukraina er en krig mot demokratiet!

En krig mot frihet, folkestyre og selvbestemmelse!

En krig mot arbeiderbevegelsen sine verdier!

Frihet – likeverd – solidaritet!

 

Vi kan ikke la dem vinne!

 

Vi står sammen om solidariteten med Ukraina!

For to år siden lærte vi nordmenn et nytt begrep!

 

«Slava Ukraini!»

 

Det er et rop om frihet og demokrati for ukrainerne!

Det er et rop om frihet og demokrati for oss alle!

 

Kjære venner

I år markerer vi at det er 125 år siden Landsorganisasjonen ble stiftet.

Vi markerer det med et historisk høyt medlemstall –

Én million medlemmer!

 

Én million medlemmer som jobber i alle bransjer og sektorer!

Én million medlemmer som skaper verdier hver eneste dag!

Én million medlemmer som har valgt fellesskap!

 

Fordi fellesskap gir styrke!

Og styrke gir trygghet!

Og trygghet gir frihet!

 

Den styrken har arbeiderbevegelsen bygget i Norge.

Vi har bygget styrke gjennom vårt antall!

Vi har bygget styrke gjennom vårt samhold.

Vi har bygget styrke gjennom å ta ansvar for samfunnsutviklingen i Norge.

 

Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid,

og en velferdsstat som tar vare deg når du trenger det!

 

Men, kamerater, vi er ikke i mål!

Vi er ikke ferdige med å bygge gode velferdsordninger!

Vi er ikke ferdige med å skape et godt arbeidsliv for alle!

Vi er ikke ferdige med å skape et trygt, inkluderende samfunn!

 

Og vi er heller ikke ferdige med å bygge styrke!

Én million LO-medlemmer ble nådd i fjor, og vi skal bli mange flere!

Vi kan ikke be noen andre om hjelp til å skaffe den neste millionen!

Den må vi skaffe sjøl!

For styrke bygges nedenfra!

 

Vi bruker vår styrke til å løfte hele laget!

 

Matvareprisene stiger for vanlige mennesker!

Boligprisene i Oslo har blitt umulige for mange!

Rentene gjør at helt vanlige arbeidstakere sliter med å få endene til å møtes!

 

Vårt svar er trygg økonomisk styring!

Det får vi med en Arbeiderparti-ledet regjering!

 

Vårt svar er å gi lønnsløft til hele laget!

Uavhengig av din egen forhandlingsmakt!

Uavhengig av hvor ettertraktet du er!

 

Økt kjøpekraft for alle grupper!

Og mest til de som har minst fra før!

Det er vår oppskrift!

Og den følger forbund etter forbund i årets lønnsoppgjør!

 

Fellesforbundet har gått i front

og forhandlet fram ei ramme på 5,2 prosent!

Godt over forventet prisstigning!

 

Nå kommer de andre forbundene etter!

De skal ha den samme ramma og den samme reallønnsveksten!

Gratulerer til Handel og Kontor som landet et godt oppgjør i går!

 

Sånn forhandler vi lønn i Norge!

Samordna og solidarisk!

Ikke én og én hver for seg!

 

Norsk arbeiderbevegelse er tuftet på ideen om solidaritet!

 

Små forskjeller!

Like rettigheter!

Muligheter for alle!

 

Det skaper et samfunn med tillit og trygghet!

 

Økende økonomiske forskjeller river i filler

alt vi har kjært med det norske samfunnet!

 

Vi skal ta kamp mot økende økonomiske forskjeller!

Og for et samfunn med like muligheter for alle!

 

Vi har en regjering som står sammen med oss om dette!

Det skal vi også ha – etter stortingsvalget 2025!

 

Kjære venner –

Det er lett å bli motløs i møte med krigen i Ukraina og på Gazastripen.

Men vi – arbeiderbevegelsen – har aldri gitt opp håpet og vi har aldri gitt opp å hjelpe!

For 85 år siden etablerte arbeiderbevegelsen Norsk Folkehjelp.

Da handlet det om kampen mot fascismen i Spania.

Og om Finlands forsvar mot Sovjetunionens overfall.

 

I alle disse årene har Norsk Folkehjelp kommet mennesker til unnsetning.

 

De er til stede i Ukraina.

De er til stede i Gaza.

De er til stede i Afrika, i Sørøst-Asia, i Latin-Amerika.

 

Så jeg har en siste oppfordring til slutt i dag!

Meld deg inn i Norsk Folkehjelp!

Det er gjort på et blunk!

 

Og er du allerede medlem:

VIPPS et støttebeløp til nummer 8000.

Gjør det selv om du ikke er medlem, forresten!

 

Da holder du arbeiderbevegelsens solidaritetstradisjoner ved like!

 

Da støtter du minerydding,

utviklingssamarbeid,

kamp for jenters rettigheter,

kamp for menneskers rett til frie og gode liv

– da støtter du brødre og søstre i hele verden!

 

Fordi vi er mange, vi arbeidsfolk som lever her i verden.

I Gaza!

I Ukraina!

Overalt på denne kloden!

 

Vi er mange, og vi er sterke.

Når vi står sammen.

 

Det er det 1. mai-dagen handler om!

 

Gratulerer med 1. mai-dagen – og tusen takk for meg!