Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff

En hovedoppgave for LO er å bidra til langsiktig holdbar jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig.

Hovedmålet for LOs tariffpolitikk er å sikre at de ansatte får sin del av verdiskapingen i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer.

Hans-Christian Gabrielsen LO-leder

Nyheter om tariff

Flere aktuelle saker