Exit-skatt: LOs innspill til regjeringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mann i dress med duffelbag går. Rød vegg i bakgrunn. Foto.
Foto: Clem Onojeghuo/Unsplash

Exit-skatt: LOs innspill til regjeringen

– LOs utgangspunkt er enkelt. De aller rikeste må betale minst like mye skatt som vanlige lønnsmottakere betaler av sine inntekter, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Økonomi og samfunn

Regjeringen la tidligere i år frem forslag om å endre reglene for utflyttingsskatt, også kjent som den såkalte exit-skatten. Målet er å sikre verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt i Norge og at skatten blir betalt.

– Dette handler rett og slett om å gjøre opp for seg, før enkelte eventuelt velger å "sjekke ut" av Norge, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Fristen er nå over for å komme med innspill til regjeringens forslag til ny exit-skatt, og LO har sendt inn sitt høringssvar. 

– LOs utgangspunkt er enkelt. De aller rikeste må betale minst like mye skatt som vanlige lønnsmottakere betaler av sine inntekter, sier LO-lederen.

Positiv, men advarer mot nye smutthull

LO støtter kjernen i regjeringens forslag til innstramninger, men mener forslaget om at tidsperioden på 12 års utsettelse av skattekrav bør reduseres.

– Vi ser ingen grunn til at Norge bør ha en lengre utsettelsesperiode enn for eksempel Tyskland som har satt sju år som maksimal utsettelse. Nye regler med intensjon om å fjerne smutthull må ikke ende opp med å skape nye smutthull, advarer
LO-lederen.

Les også: Skattesystemet må bli mer rettferdig

I LOs høringssvar, som er vedtatt av sekretariatet, heter det blant annet at "LO er klare på at vi ikke kan ha et skattesystem som er innrettet slik at de rikeste kan dra nytte av smutthull for å unngå skatt, mens vanlige lønnsmottakere, som i all hovedsak har inntekter fra arbeid, betaler ordinær skatt. Ikke bare bidrar dette til økt ulikhet, det reduserer fellesskapets skatteinntekter, og dermed muligheten til å finansiere blant annet utdanning, helsetjenester og velferdsytelser. Dersom skattesystemet ikke er og ikke oppfattes som rettferdig vil det også påvirke systemets legitimitet og oppslutning".

Les hele LOs høringssvar her.