Ulikhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaUlikhet

Forelder og barn går opp en trapp- Illustrasjon.
Foto: Adobe Stock/LO

Ulikhet

De økonomiske forskjellene i Norge har økt. De som har mest fra før får mer å rutte med, mens gapet til de som har mindre blir stadig større. Økonomisk og sosial ulikhet er en av de største politiske utfordringene vi står overfor som samfunn.

Ulikhet er en trussel mot den norske samfunnsmodellen. Økte forskjeller kan svekke vekstevnen i økonomien og true samholdet i samfunnet. Ulikhet kan også påvirke den enkeltes mulighet til utdanning, god helse og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Ulikhet drives av markedskrefter, men kan motvirkes gjennom politikk. LO har hatt kamp mot ulikhet som en av sine viktigste saker i over 100 år. Organisering gjennom fagforeninger og vår koordinerte lønnsdannelse, er viktige virkemidler i kampen mot økende ulikhet.

LO jobber for:

  • Å sikre arbeidstakernes del av verdiskapingen og utjevne økonomiske forskjeller
  • Å styrke arbeidsmarkedspolitikken for å hindre utstøting og få flest mulig tilbake til arbeidslivet
  • Et organisert arbeidsliv med faste og gode jobber, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet og en koordinert lønnsdannelse
  • Offentlig velferd. Det innebærer helse og skoler, trygder og pensjon, hjelp til jobb – ordnet av stat og kommune

Kontakt

Nyheter om ulikhet