Luftfart

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaLuftfart

Bilde av en ansatt i flytårnet som overvåker flytrafikken via PC-skjermer.
Foto: LO/Thomas Brun/NTB Produksjon Flytårnet på Oslo Lufthavn Gardermoen

Faste jobber trygger sikkerheten

Vi opplever nå en luftfart med stadig større konkurranse. Det er en bransje som i større grad er styrt av EU. Dette bidrar ikke nødvendigvis til å bedre vårt høye sikkerhetsnivå.

LO Luftfart vil sikre rettferdig konkurranse. Vi vil forhindre at aktørene i luftfarten kan ta i bruk kreative forretningsmodeller som:

  • Oppsplitting av selskaper
  • Atypiske ansettelsesmodeller
  • Sosial dumping
  • Skatteplanlegging

Regelverket må også sikre ansatte hele og faste stillinger direkte hos fly og helikopterselskapene. Vi trenger tydelige hjemmebaseregler som definerer arbeidsgiveransvaret, samt hindre bruk av bekvemmelighetsflagg.

Ryker dette regelverket, svekkes det organiserte arbeidslivet. Da svekkes det igjen sosiale fellesskapet. Det kan i verste fall true flysikkerheten.

Hva gjør vi?

  1. Internasjonalt påvirker vi faglig gjennom arbeid via Norsk Flygerforbund i ICAO og ECA
  2. Europeisk påvirker vi politisk gjennom deltagelse i EU-lobbyorganisasjonen - E4FS.
  3. Nasjonalt jobber vi politisk direkte mot politiske partier og departementer.
  4. Nasjonalt jobber vi med sikkerhet i luften og på bakken i tett samarbeid med fagforbundene i LO Luftfart. 

Anstendige arbeidsvilkår og faste jobber er en soleklar rettighet for alle arbeidstakere. I luftfarten handler dette også om sikkerhet. Derfor er det vår viktigste jobb!

Vi mener

Det gode arbeidslivet utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, utstrakt bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping.

LO vil derfor videreføre sitt sterke engasjement mot arbeidslivskriminalitet,
sosial dumping, løsere tilknytningsformer til arbeidslivet og at arbeidstakere skal sikres faste ansettelser hos den reelle arbeidsgiver.

Kontakt

Nyheter om luftfart