LO Stat går inn for frivillig lønnsnemnd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy på talerstolen
Foto: Haakon Eltvik/LO

LO Stat går inn for frivillig lønnsnemnd

Et flertall av medlemmene i LO Stat har stemt nei i uravstemningen. Nå har partene sagt ja til at tvisten løses ved hjelp av frivillig nemnd.

Lønnsoppgjøret 2024

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten endte med at medlemmene sa nei til resultatet.

– Våre medlemmer er tydelige. Denne avtalen er ikke god nok og derfor har styret i LO Stat forkastet den, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO Stat har bedt om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd. Staten har sagt ja til henstillingen, og Rikslønnsnemnda har fått ansvaret for å gjennomføre prosessen. 

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. 

Frivillig lønnsnemnd innebærer at nemndbehandlingen blir bindende for begge parter, der de ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger eller mekling.

Les mer om resultatet i uravstemningen og lønnsoppgjøret i staten her.

Kontakt