LO-medlemmer får millioner i erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-advokater i diskusjon
Sakene LO-advokatene fører, får ofte stor betydning for norsk arbeidsliv. Målsettingen er å levere topp juridisk bistand i alle saker.

LO-medlemmer får millioner i erstatning

115 millioner kroner er erstatningsutbetalingen til medlemmer som har fått hjelp av LO-advokatene i 2023.

LO-advokatene

I tillegg kommer utbetalinger fra Nav i forbindelse med bistand i trygdesaker og klager.

Advokatassistentene bidro i betydelig grad til dette og hadde 265 assistentoppdrag til behandling, blant annet lønnskrav, konkursbegjæringer, erstatningsutmåling med mer.

Fikk 2,6 millioner

Ett medlem fikk 2,6 millioner etter at astmaplagene gjorde at han ble ufør, mye på grunn av jobben, men forsikringsselskapet mente det ikke var sammenheng mellom grad av uførhet og astmalidelsen.

En annen – en kjøkkensjef som var medlem av Fellesforbundet – fikk 670 000 kroner i erstatning etter å ha blitt ugyldig oppsagt.

Et tredje medlem, en dekksarbeider på en flyterigg som skadet ankelen da han skled og falt i en trapp, fikk fire millioner kroner i yrkesskadeerstatning.

Fri Fagbevegelse: LO-medlemmer får millioner i erstatning. For Christian ble det full seier

De fleste saker ender i forlik

LO-advokatene hadde til enhver tid 167 saker i domstolene i 2023. I de fleste sakene ble det inngått forlik. 

Sakene LO-advokatene fører får ofte stor betydning for norsk arbeidsliv. Målsettingen er å levere topp juridisk bistand i alle saker.

- Medlemmer som møter arbeidsgiver i retten kan ofte føle seg litt alene. Vår oppgave er å gi dem god bistand og en trygghet for at saken blir tatt på alvor. Sånn sett er LO-advokatenes bistand en viktig medlemsfordel for LOs en million medlemmer, sier Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling.

Han mener likevel den viktigste jobben gjøres av LOs 50 000 tillitsvalgte, de ulike avdelingene og forbundene i LO.

Medlemmer skal få bistand

I stedet for å bruke innleide advokater eller andre ordninger, har LOs ledelse over mange år prioritert å bygge opp en egen juridisk avdeling. De har hjulpet arbeidsfolk i 101 år.

– Om saken er stor eller liten, spiller ikke noen rolle for oss. Alle medlemmer vi bistår skal få den beste juridiske bistand vi kan gi, og det jobber LO-advokatene og advokatassistentene for hver eneste dag, sier Atle Sønsteli Johansen.

Følg LO-advokatene på Facebook