Tilskudd til kultur

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tilskudd til kultur

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Her kan du søke om tilskudd til kulturtiltak nederst på siden.

Tilskuddsordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året. Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Tilskudd gis til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinær drift og ikke tiltak som allerede er gjennomført. Tilskudd utbetales når rapport og godkjent regnskap foreligger.

Disse kan søke

  • LOs lokale organisasjoner
  • Fagforbundenes lokale og regionale organisasjoner
  • AOFs lokale og regionale organisasjoner

Tilskudd kan gis til samarbeidsprosjekter der LOs lokale organisasjoner, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner er samarbeidspartner. I samarbeidsprosjekt må en av de lokale eller regionale organisasjonene være ansvarlig søker.

Søknadsfrist: 31. desember og 1. juni.

LO vektlegger lokale kulturtiltak som:

  • Gjennom et aktivt samspill med fagforbundene og AOF Norge bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.
  • Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
  • Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
  • Bidrar til aktivitet, kunnskap og engasjement blant deltakere og publikum.
  • Er nyskapende.
  • Tiltak som fremmer mangfold blir prioritert (fra 2023).

Kontakt