Ansatte skal ha sin del av verdiskapingen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik i prat med en lærling i byggebransjen. Foto.

Ansatte skal ha sin del av verdiskapingen

– Det er lønnsomheten i konkurranseutsatt industri som bestemmer hvor mye de ansatte kan få i lønnsøkning, ikke hensynet til prisveksten, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Den norske modellen

Den aller viktigste faktoren når LO forhandler om lønn er fordeling av overskuddet. De ansatte skal ha sin rettferdige del av verdiskapingen.

Les også: Holden 4: Norsk lønnsdannelse motvirker lønns- og prisspiraler

– Måten vi forhandler lønn på i Norge motvirker at såkalte pris- og lønnsspiraler får feste når arbeidsmarkedet er sterkt, i motsetning til hva mange økonomer frykter, legger han til.

Bjørnstad forteller at den norske økonomien tåler et høyt sysselsettingsnivå uten at lønnsveksten blir for høy. Samtidig påvirkes ikke lønnsveksten i samme grad av høy prisvekst. Derfor er regjeringens mål om full sysselsetting faktisk oppnåelig.

Mindre behov for renteendringer

– Som følge av dette blir det mindre behov for store renteendringer i situasjoner hvor økonomien går godt - dermed blir også finanspolitikken mer effektiv, sier sjeføkonomen.

Han viser til at den norske modellen, med sentrale lønnsforhandlinger, samarbeid mellom ansvarlige parter i arbeidslivet og samspill med den økonomiske politikken, har bidratt til høy verdiskaping, sysselsetting og lav arbeidsledighet.

Det er også hovedkonklusjonen til det såkalte Frontfagsmodellutvalget, NOU 2023:30, som leverte sin utredning før jul. LO ba om utvalget, som ble ledet av professor Steinar Holden, etter kraftige renteøkninger som følge av et utenlandsk kostnadssjokk.

Les høringssvaret her.

Lønnsdannelsen må få virke

I LOs høringssvar framheves utvalgets konklusjon om at lønnsdannelsen må få tid til å virke i en slik situasjon, uten overdrevne tilstramminger i den økonomiske politikken. Politikken må da praktiseres fleksibelt og fremoverskuende. LO mener pengepolitikken ikke har tatt dette tilstrekkelig inn over seg.

– Arbeidstakerne i frontfaget skal ha del i høy lønnsomhet der, ellers vil inntektsfordelingen bli skjevere, og gi høye lederlønninger og bonusutbetalinger til noen få.

Gjennom vår modell for lønnsdannelse får også andre områder del av lønnsomheten i konkurranseutsatt industri. Det underbygger høy produktivitetsvekst i økonomien siden virksomheter som ikke kan bære lønnskostnadene må omstille seg eller opphøre.

Møteplass for utveksling av kunnskap

Høy verdiskaping og sysselsetting sammen med lav arbeidsledighet og mindre ulikhet, kjennetegner vår lønnsdannelse i forhold til andre lands. LO vil ut fra disse verdiene slå ring om frontfagsmodellen også i det videre, og avviser som utvalgets flertall mindretallsforslag som vi mener vil undergrave den.

Les også: Ny rapport: Derfor er hele, faste stillinger avgjørende

I høringssvaret ber LO myndighetene følge opp Frontfagsmodellutvalgets forslag om å skape en møteplass for utveksling av kunnskap, for å sikre at de forskjellige instansene har riktig oppfatning av hvordan lønnsdannelsen vår virker.