– Å være organisert er verdt mye mer enn kontingenten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne med industriarbeidsklær og hjelm smiler til kamera. Foto.
Jobber du både dag og kveldstid, nattestid og i helger? Da har du mye å tjene på å fagorganisere deg, ifølge hovedtillitsvalgt ved Hydro Karmøy, Margunn Sundve.

– Å være organisert er verdt mye mer enn kontingenten

Hydro på Karmøy har lange fagforeningstradisjoner. Ifølge hovedtillitsvalgt Margunn Sundve har det gode samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte i Hydro vært avgjørende for den ledende markedsposisjonen selskapet har i dag. Hun tror arbeidstakere innenfor andre bransjer har mye å tjene på å organisere seg.    

Den norske modellen

Som hovedtillitsvalgt for nærmere 500 ansatte ved Hydro Karmøy, og 350 ansatte i andre bedrifter innenfor porten, jobber Margunn Sundve for at de ansattes interesser skal ivaretas, og med å fronte interessene til de ansatte på Karmøy når Hydros ledelse vurderer investeringsmuligheter og selskapsutviklingen i konsernet som helhet.

– Det viktigste for meg er at vi beholder arbeidsplasser, sikrer gode ordninger for de ansatte og bevarer gode rammevilkår for industrien. Det at vi er en sterk fagforening, med dyktige tillitsvalgte, sikrer oss en god forhandlingsposisjon som hjelper oss å jobbe aktivt for nettopp dette, forklarer Sundve.

I tillegg til jobben hun gjør for de ansatte, er ikke Sundve i tvil om at den sterke fagforeningen også kommer Hydros ledelse til gode:

– Jo bedre vi samarbeider, jo bedre blir løsningene. Da er det avgjørende at vi tillitsvalgte får innblikk i beslutningsunderlag og kjennskap til de vurderingene som ligger bak forslagene fra ledelsen. På den måten har vi også mulighet til å korrigere kursen, dersom vi ser at det er aspekter ved driften vår på Karmøy som vi mener bør vurderes annerledes, forklarer hun.

Ved Hydro på Karmøy er 92 prosent av de ansatte organiserte. En sterk fagforening har vært avgjørende for de gunstige ansattordningene, ifølge Margunn som er hovedtillitsvalgt.

92 prosent av de ansatte er organiserte

Hydro Karmøy er et av Europas største aluminiumsverk. Til sammen jobber over 500 medarbeidere ved anlegget, som produserer både primæraluminium, pressbolt og tråd til høyspentkabler som eksporteres over hele verden. Hele 92 prosent av de ansatte ved verket er organiserte, noe som bidrar til å gi de tillitsvalgte en sterk forhandlingsposisjon.

Klubben har blant annet jobbet for å få yrkesskadeerstatningen utvidet, slik at full uføredekning nå er at av arbeidsgodene for alle ansatte.

– Uten en sterk fagforening hadde det vært vanskelig å få gjennom ordninger som dette, mener Sundve.

Den erfarne verksarbeideren håper stadig flere får øynene opp for verdien av å organisere seg, både innenfor industrien og innenfor andre sektorer og bransjer.

– Utforming av arbeidstidsordninger er ett eksempel. Her er fagforeningene bredt involvert og veldig verdifulle å ha i ryggen på enhver arbeidsplass. Både innenfor helsevesenet og andre bransjer er det mange arbeidsplasser hvor de ansatte vil være tjent med å organisere seg i et LO-forbund, mener hun og fortsetter:

– Å være organisert er verdt så utrolig mye mer enn den kontingent-avgiften man betaler som medlem. Særlig nå som Arbeiderpartiet, som lover å øke fagforeningsfradraget, leder Norges nye regjering.  

– Uten fagforeninger går norsk arbeidsliv fort tilbake i tid

Sundve begynte som læring ved Hydro Karmøy i 1989, etter å ha tatt fagbrev i elektrokjemi. Etter 22 år på skift i støperiene ble hun oppfordret til å stille som tillitsvalgt, og i 2011 ble hun valgt som fulltidstillitsvalgt. I 2017 ble hun valgt til nestleder, og i sommer ble hun valgt som ny hovedtillitsvalgt etter Sten Roar Martinsen.

– Sten Roar er en veteran som har vært i gamet lenge. Nå skal jeg finne min stil på det og videreføre det gode arbeidet han og flere har gjort for de ansatte på Karmøy i en årrekke, forteller hun.

Nå gleder Sundve seg til å ta fatt på nye oppgaver, og å fortsette det tette samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte ved verket. Samtidig er hun tydelig på at høy organisasjonsgrad er avgjørende for fortsatt gjennomslag i viktige saker for de ansatte.

– I Hydro er heldigvis organiseringsgraden høy, det er helt avgjørende. For om norske arbeidstakere tenker at fagforeningene ikke har noen reell innvirkning på arbeidshverdagen og arbeidsvilkårene deres, kan norsk arbeidsliv fort gå tilbake i tid. Fagforeningenes arbeid er avgjørende for mine og dine rettigheter, uansett om du jobber i industrien eller i privat eller offentlig sektor. Det samme prinsippet gjelder for samfunnet forøvrig som her på Hydro Karmøy: Jo flere man er, jo sterkere står man, avslutter hun.  

Både innenfor helsevesenet og andre bransjer er det mange arbeidsplasser hvor de ansatte vil være tjent med å organisere seg i et LO-forbund, mener hovedtillitsvalgt ved Hydro Karmøy.

Kontakt