Tester ferdigheter i EM for yrkesfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av WorldSkills Norway.
DET NORSKE LANDSLAGET: Det norske yrkeslandslaget skal konkurrere i 14 ulike fag under yrkes-EM i Gdansk 5. til 9. september. Foto: WorldSkills Norway

Tester ferdigheter i EM for yrkesfag

Norge sender de beste vi har til yrkes-EM i Gdansk 5. til 9. september. Her møtes unge fagarbeidere fra hele Europa til konkurranser i 43 ulike yrkesfag. Norge deltar med det norske yrkeslandslaget og skal konkurrere i 14 ulike fag.

– Yrkesfagkonkurranser er en god måte å vise fram kvaliteten på og bredden i våre yrkesfag, sier Trude Tinnlund i LOs ledelse.

Tinnlund er nestleder i World Skills Norway, organisasjonen som står bak det norske landslaget som skal forsvare norske yrkesfags ære i Polen.

– Konkurransene, både nasjonale og internasjonale, er viktige arenaer for både individuell utvikling og for å framheve framtidens talenter innenfor de ulike yrkesutdanningene.

Stort behov for fagutdannet arbeidskraft

I framtiden vil Norge ha et skrikende behov for fagutdannet arbeidskraft. Framskrivninger viser at vi kan ha manko på så mange som 90 000 fagarbeidere i 2035.

– Dette er en stor utfordring vi tar på alvor, slår Tinnlund fast. – Vi vet at 6 000 elever hvert år mangler læreplassen de trenger for å fullføre utdanningen sin.

– Vi er veldig glade for at regjeringen nå har bestemt å skjerpe kravene om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Den såkalte lærlingklausulen som skal gi bedrifter et større insentiv til å ta inn lærlinger, og  samtidig gi bedriftene som er gode på dette en fordel, blir med dette mer treffsikker.

Yrkeskonkurranse som utstillingsvindu

Hovedhensikten med konkurransene er å bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskap om yrkesfagene.

– Det er veldig gøy og spennende å få følge de unge, flinke fagarbeiderne i disse internasjonale konkurransene, sier Tinnlund, som er med til Gdansk for å heie på det norske yrkeslandslaget.

– Men det er kanskje ekstra spesielt å se de nasjonale konkurransene som skole-NM og yrkes-NM. For det spesielle her er jo å se alle som besøker arenaene og ser på fra sidelinjen. Dette er framtidens fagarbeidere, og de vi trenger å motivere til å søke seg til yrkesfag. Sånn sett virker yrkeskonkurransene som et rekrutterende utstillingsvindu.

Hva er World Skills Norway?

Bak den ideelle organisasjonen World Skills Norway står NHO, LO, YS, Utdanningsdirektoratet, KS og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Les mer om World Skills