1. mai 2023: Trygghet i fellesskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Trygve Indrelid / NTB produksjon / LO TRYGGHET I FELLESSKAP: I år markeres 1. mai kun dager etter at en historisk streik ble avsluttet. Streiken viste tydelig hvorfor årets 1. mai-parole er helt riktig: Trygghet i fellesskap. Her fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin tale 1. mai i fjor.

1. mai 2023: Trygghet i fellesskap

I år markerte vi 1. mai kun dager etter en historisk streik ble avsluttet. Denne streiken sikret et godt lønnsoppgjør for de brede grupper av LO-medlemmer og mer til de som tjener minst. Streiken viste tydelig hvorfor årets 1. mai-parole var helt riktig: Trygghet i fellesskap.

LOs slagord er "Større. Sterkere. Sammen." Og sjelden har et slagord blitt fylt mer med så treffende innhold som under årets lønnsoppgjør. 23 000 LO-medlemmer gikk ut i streik 17. april, og i overkant av 16 000 medlemmer gjorde seg klare til å ta på seg streikevesten, da streiken ble avsluttet torsdag 20. april. 

Hele organisasjonen meldte fra om høy streikevilje og bred støtte til våre krav. Og ikke bare det:  

Mange var klare på at denne streiken var for dem som trengte den mest - de med lavest lønn. LO-fellesskapet sto sammen for å sikre trygghet til store grupper som ellers ikke har forhandlingsmuskler å sette bak sine krav.

Trygghet i fellesskap  

For å sitere hva vi skrev i ukene før 1. mai i fjor: "Det er også i år et mørkt bakteppe i verden når vi nærmer oss 1. mai. Etter over to år med pandemi, er det nå Russlands krigføring i Ukraina som preger nyhetsbildet. Befolkningen i Ukraina lever under en konstant trussel, og mange steder under umenneskelige forhold. Store deler av befolkningen er på flukt".

Støtt Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon "vis solidaritet - beskytt menneskeliv" her!

Dette bildet av en urolig verden har ikke endret seg på ett år. Snarere tvert imot har vi sett hvordan stadig økende levekostnader som mat og strøm, bidrar til å rokke enda mer ved tryggheten vi i Norge er vant til å leve i.  

LO-lederen på Rjukan 1. mai 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik besøkte Rjukan 1. mai. Rjukan er en by med lange industritradisjoner, der blant annet Norsk Hydro bygde verdens første kommersielle tungtvannsannlegg på Vemork.

I dag er Vemork gjort om til Norsk Industriarbeidermuseum, som forteller historien om byens rolle i norsk industriutvikling og om industriarbeiderens liv. Museet rommer også fortellingene om krigen og sabotasje som er knyttet til Rjukan.