Kommune- og fylkestingsvalget - forbundene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kommune- og fylkestingsvalget - forbundene

Det nærmer seg lokalvalg og vi har spurt LO-medlemmene om hvilke saker som er viktigst for dem. 82 366 medlemmer har sagt sin mening og nå kan du se resultatene.

Før kommune- og fylkestingsvalget i år vil LO spørre de politiske partiene om hvordan de vil forholde seg til LO-medlemmens saker.  Vi ønsker politiske flertall som satser på trygge arbeidsplasser og god velferd for alle!

   Resultater for: Norge

   Du kan sammenligne to eller flere Forbund, men uten filtrering på Fylke.
   Legg til valgt Forbund herunder og klikk på lenken til sammenligning.

   Velg minst to Forbund for å sammenligne
   Tema 1: Arbeid
   Spørsmål
   I %
   Det må bli flere faste, hele stillinger i kommunen.
   44277
   53%
   Kommunene må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer.
   38381
   46%
   Alle som jobber i kommunen er viktige og fortjener lønnsvekst, ikke bare de gruppene det er størst konkurranse om.
   30629
   37%
   Det må ansettes flere medarbeidere med riktig utdanning i helse, velferd og undervisning.
   23223
   28%
   Det må bli flere lærlingeplasser, i både offentlige og private virksomheter.
   18738
   22%
   Private firmaer som leverer varer og tjenester til kommunen må ha ryddige arbeidsforhold.
   17972
   21%
   Ansatte i kommunen må få større innflytelse over eget arbeid, slik at de sammen med brukerne kan bedre tjenestene.
   14182
   17%
   Det er viktig å sikre likestilling og motvirke diskriminering.
   11891
   14%
   Alle arbeidstakere må få etter- og videreutdanning, også de som jobber i kommunen.
   10019
   12%
   Ansatte i kommunene må beskyttes mot vold og trusler
   8409
   10%
   Forholdene må legges til rette for flere arbeidsplasser i kommunen.
   7348
   8%
   Serveringssteder som vil ha skjenkebevilling må betale tarifflønn.
   6529
   7%
   Tema 2: Velferd
   Spørsmål
   I %
   Eldres behov må stå i sentrum. Ansatte må få tid og muligheter til god eldreomsorg.
   48786
   59%
   Helse- og omsorgstjenester må ikke settes ut på anbud.
   31868
   38%
   Det må jobbes bedre for å forebygge sosiale problemer, skolevegring og psykiske problemer blant unge.
   31214
   37%
   Barn og unge må få mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.
   25466
   30%
   Velferdstjenestene skal drives av kommunen – ikke settes ut til private, kommersielle virksomheter.
   24557
   29%
   Kommunene må ta større ansvar for de som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
   14788
   17%
   Skolefritidsordningen (SFO/AKS) må styrkes og foreldrebetalingen må bli lavere.
   12023
   14%
   Aktivitets- og kulturtilbud for barn og unge må bedres.
   11034
   13%
   De kommunale barnehagene må styrkes.
   9967
   12%
   Nav må bli mer tilgjengelig og utvide åpningstidene.
   9885
   12%
   De praktiske og estetiske fagene i grunnskolen må styrkes.
   8490
   10%
   Kommunene må si nei til søndagsåpne butikker.
   3652
   4%
   Kommunene må ta et større ansvar for å redusere klimautslippene.
   3607
   4%