Vinn-Vinn spillet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vinn vinn spillet - LO og NHO går sammen igjen for ungdommen

LO og NHO har gått sammen for å lage et interaktiv læringsspill om trepartssamarbeidet og den norske modellen. Spillet er klart til bruk for klasser i den videregående skolen fra høsten 2021

Etter mange års arbeid er endelig vinn vinn spillet, et samarbeid mellom LO og NHO, klar for bruk ute i skolene.

Kvantitative undersøkelser utført av Kantar på vegne av LO og NHO viser at unge har lite kjennskap til arbeidslivet generelt og den norske modellen – til tross for at dette er viktig kompetanse å ha med seg den dagen de trer inn i arbeidslivet som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hele 3 av 4 mener at de ikke lærer nok om arbeidslivet i skolen.

Det norske arbeidslivet er i tillegg inne i en uoversiktlig krisesituasjon som følge av Korona-viruset. I tiden fremover vil den norske modellen og et velfungerende trepartssamarbeid være avgjørende for hvordan vi som samfunn møter krisen, samt hvordan vi henter oss inn igjen. 

NHO og LO har et betydelig samfunnsansvar i å kommunisere verdien som ligger i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Ikke minst er det viktig å synliggjøre hvordan dette gjør det norske nærings- og arbeidsliv unikt posisjonert i verdenssammenheng. NHO og LO har derfor inngått et samarbeid om målrettet kommunikasjon mot yngre målgrupper for å kunne styrke kjennskapen til trepartssamarbeidet og sikre samarbeidets fremtidige relevans. Gjennom Vinn-Vinn har ulike samarbeidspartnere en unik mulighet til å etablere en langsiktig relasjon med fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere, samt skape positive forventninger rundt hva et fremtidig arbeidsliv kan innebære for den enkelte.  

Kikk på denne linken for å lære mer om spillet https://www.nho.no/vinn-vinn/