Vi skal ikke tåle vold og trusler i arbeidslivet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi skal ikke tåle vold og trusler i arbeidslivet!

Vold og trusler mot en ansatt er et arbeidsmiljøproblem for hele arbeidsplassen. Derfor var dette tema på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse i oktober. Les uttalelsen her.

Vold og trusler mot en ansatt er et arbeidsmiljøproblem for hele arbeidsplassen. I en undersøkelse gjort av Fafo i 2019, viser at et stort antall av LO sine medlemmer i helse og sosial sektoren opplever vold, trusler eller netthets på jobb.  Dette antallet blir enda høyere når vi tar med flere yrkesgrupper. For at arbeidstakerne skal kunne gjøre den viktige jobben i velferdsstaten, må vi sørge for at de har de rette arbeidsbetingelsene og den kompetansen de trenger for å være trygge mens de er på arbeid. Vi aksepterer ikke at arbeidstakere risikerer liv og helse i jobben med å hjelpe andre.

På tross av et tilsynelatende tydelig lovverk som skal sikre nødvendige vern, er det stadig flere som blir utsatt for vold og trusler. De utløses av ulike motiver og intensjoner. For å forstå utagerende atferd blant brukere med nedsatt funksjonsevne, trengs det faglig kompetanse. Dette gjelder også for å forstå bakenforliggende årsaker og kunne forebygge, dempe og avverge truende situasjoner i institusjoner, skole, barnehage og på NAV. Denne kompetansen tilegnes gjennom yrkesfaglig, høyskole eller universitetsutdanning. Uttalelser som at “dette må du tåle, eller så må du finne deg en annen jobb”, forekommer altfor ofte. Det er ikke alltid at plexiglass eller vektere i uniform er løsningen.

Vi krever at:

·         Arbeidstilsynets satsning mot vold og trusler må videreføres og forsterkes. Det hjelper ikke å ha et regelverk som ikke følges opp.

·         Vi må sørge for at arbeidsgivere følger krav i forskrifter til Arbeidsmiljøloven om vold og trusler.

·         Tillitsvalgte og verneombudene må involveres i arbeidet med å forebygge vold og trusler.

·         Temaet vold og trusler mot ansatte må inn i studieplanene og opplæring. Studenter må rustes bedre til å møte arbeidslivets virkelighet.

·         Vi må ha resursspersoner på forebygging av vold og trusler på hver arbeidsplass hvor innbyggere mottar tjenester.

·         Vi har et stort behov for rekrutering innen helse, omsorg og oppvekst i tiden som kommer. Flere utdanningsplasser på yrkesfaglige, høyskole og universitetsnivå må på plass. Eksempelvis mangler det fremdeles over 20 000 vernepleiere, bare i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vedtatt på LO Vestfold og Telemark regionkonferanse 7. oktober.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no