Våre unge dagen i Larvik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Våre unge dagen i Larvik

Våre unge er et prosjekt i Larvik kommune som skal resultere i radikalt nye og bedre samordninger, samhandlinger og tjenester for kvalifisering, opplæring og arbeid for unge i Larvik kommune. Målgruppen er unge i alderen 16 -25 år som har høy risiko for ikke å gjennomføre, eller ikke har gjennomført, videregående opplæring.

I forrige uke var 160 deltakere samlet på Sliperiet i Larvik. Det var representanter fra et bredt spekter som NAV, VTFK, LO, NHO, KS, Politisk ledelse og utvalg, Næringsliv. Opplæringskontor, Politiet, iFokus/iVekst, USN, Larvik kommune, Søndre Vestfold fengsel og Thor Heyerdal videregående skole.

Våre unge dagen Frøydis Straume.jpgProsjektleder Frøydis Straume presenterte prosjektet for deltakerne

Slagordet er "sammen løfter vi unge inn i arbeidslivet"

Visjon og formål for prosjektet er: Våre unge - sammen om opplæring, kvalifisering og arbeid for å forebygge bedre og inkludere flere. Våre unge skal resultere i radikalt nye og bedre samordninger, samhandlinger og tjenester for kvalifisering, opplæring og arbeid for unge i Larvik kommune. 

Våre unge:

 • et handlingsbasert endrings og utviklingsprogram
 • En mulighetsarena for nye
  opplærings -og kvalifiseringsløp
 • Gjennom Våre unge utvikler vi
  samhandling og samskaping på
  tvers av forvaltningsnivåene
 • Nyskapning og innovasjon er
  avgjørende for å nå våre mål

I vårt fylke var 11 % i alderen 15-29 år utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2021. Dette er høyere enn snittet for resten av landet.

Hvem:
Rektor THVS, NAV leder, virksomhetsleder skole, virksomhetsleder læringssenteret, kommunalsjef oppvekst og
kvalifisering, virksomhetsleder psykisk helse og avhengighet 
Hva:
Programstyret har et felles ansvar for å utvikle kultur og relasjonsbygging mellom aktørene som grunnlag for system og strukturendringer inn i egne organisasjoner
Hvordan:
Bidra til utvikling og etablering av nye og bedre samhandlingsmønstre gjennom samlokalisering og samordning av de mest effektive tiltakene Utarbeide forslag til radikalt nye løsninger for å redusere ungt
utenforskap og fremme konkrete forslag til utprøvinger

Det er et prosjekt som går over 3 år 2022-2025 og du kan lese mer på Larvik kommune sine hjemsider her

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no