"Vår egen" statsråd har en viktig og vanskelig jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Terje Aasland fra Nationen

"Vår egen" statsråd har en viktig og vanskelig jobb

Olje- og energiminister Terje Aasland ble valgt inn på Stortinget i 2005, som fagbevegelsen i Telemark sin kandidat. Han har gjort en viktig jobb i 17 år, men aldri har han hatt en så krevende oppgave som akkurat nå. LO Vestfold og Telemark heier på og har forventninger til Terje.

Statsrådens redegjørelse i Stortinget om kraftsituasjonen 19. september ble fulgt av de aller fleste. Både næringslivet og privathusholdninger er berørt av de ekstremt høye strømprisene og interessert i regjeringens tiltak for å motvirke de negative konsekvensene dette medfører både på kort, mellomlang og lang sikt.

Terje ga løfter om at Regjeringen vil fortsette å møte den krevende situasjon vi befinner oss i med handling. Han forsikret at "vi vil fortsette å treffe tiltak etter hvert som situasjonen krever det av oss. Det er imidlertid avgjørende at disse balanseres opp mot situasjonen i norsk økonomi, hvor det er klare tegn til overoppheting. Det betyr at tiden for å bruke mer oljepenger for å løse utfordringer er over."

Samtidig pekte han på at situasjonen i Europa er alvorlig. I tillegg til en kraftig reduksjon av leveranser av russisk gass, påvirkes energisituasjonen på kontinentet samtidig av flere andre uheldige omstendigheter.

Videre sa Terje dette i sin redegjørelse: "Det finnes ingen enkle løsninger på situasjonen vi står i nå, i så fall ville disse allerede vært gjennomført. Jeg vil advare mot løsninger som enkelte har kommet med der man vedtar en lav strømpris som løsning på en situasjon med lav magasinfylling og mangel på kraft i Europa. Når problemet er mangel på energi, så nytter det ikke å vedta at vi har nok energi.

Vi løser ingen problemer med å vedta en lav pris på strøm, når problemet er at vi ikke har nok strøm, da forsterkes problemene.

Vi politikere må vedta det som virker. På kort sikt må vi fortsette å avlaste og hjelpe folk og finne gode løsninger for bedrifter som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser. Samtidig haster det med å gjennomføre de tiltakene som varig forbedrer situasjonen. Regjeringens mål er klart – vi skal ha tilstrekkelige mengder med rimelig energi og dette skal fortsatt være et konkurransefortrinn, og et grunnlag for grønn industrivekst og lavere klimagassutslipp i Norge."

To av de viktigste tiltakene fra Regjeringen er:

  • Vi skjermer folk i møte med de høye kraftprisene blant annet gjennom strømstønadsordningen for husholdningene, bedret bostøtte og økt stipend for studentene
  • Vi vil avlaste bedrifter som i dag sliter med å betale de høye strømregningene ved at de får støtte til disse utgiftene, i tillegg til at strømintensive bedrifter får hjelp til å omstille seg. Denne løsningen vil derfor hjelpe de mest utsatte bedriftene, samtidig som samfunnet får noe tilbake ved at bedriftene gjennomfører ENØK-tiltak som på sikt vil redusere kraftforbruket

Vi i LO Vestfold og Telemark ber om at våre medlemmer og tillitsvalgte merker seg at strømpakken til næringslivet anbefales av både LO, NHO og Virke. Alle tre organisasjonene ber Stortinget om å vedta pakken.

Dere som ønsker å lese hele redegjørelsen til olje- og energiministeren finner den her.