Uttalelse strøm fra regionkonferansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ta politisk styring over kraftprisene.

Les uttalelsen fra årets Regionkonferanse om vårt krav om at det må tas politisk styring over kraftprisene!

Vannkrafta har gitt Norge et nærmest utslippsfritt og svært fleksibelt kraftsystem. Dette gir oss et stort fortrinn på vei mot fremtidens null-utslippssamfunn. Der energikrisen fører til at andre land fyrer i gang gamle kullkraftverk, har vi overskudd av fornybar energi.  
Industrialiseringen på starten av 1900-tallet sendte Norge rett inn i fornybaralderen hva gjelder elektrisk energi, nesten hundre år før klimautslipp ble et dominerende internasjonalt tema. De mektige fossefallene ble også grunnlaget for industrisamfunn over hele landet og starten på velferdssamfunnet vårt.  


Helt siden vi satte de mektige vassdragene i arbeid, har rimelige og stabile strømpriser vært et fortrinn for både privatpersoner og norsk industri. Dette er spesielt viktig for den kraftintensive industrien vår, som er verdensledende grønne og framtidsretta arbeidsplasser og viktige eksportinntekter. 


Vinterens energikrise er alvorlig både for oss som privatforbrukere, for næringslivet, og for den kraftintensive industrien. Vi er et land med overskudd av fornybar energi. Innbyggere i lokalsamfunn over hele landet har akseptert utbygging av kraft, i bytte mot arbeidsplasser, lys i taket og levelige strømregninger.  


Det er en rekke årsaker til de høye strømprisene. Den viktigste, sett med norske øyne, er at de mange utenlandskablene fører til eksport av vannkraft og import av høye strømpriser fra land med kraftsystemer preget av fossil og uregulerbar kraft. Derfor er det helt avgjørende at Stortinget har stoppet utbyggingen av flere kabler, inkludert den omstridte North Connect-kabelen. Dette skjedde etter omfattende press fra fagbevegelsen.  


Hurdalsplattformen slår klart og tydelig fast at tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft skal være et fortrinn for norsk industri og bidra til vekst og sysselsetting i hele landet. Dette er bra! Det er også positivt at regjeringen på kort tid, og for første gang i norsk historie, kompenserer privatforbrukere når prisene blir unormalt høye. Innretningen på kompensasjonsordningen kan fremdeles forbedres.  


LO Vestfold og Telemark anerkjenner derfor at den grunnleggende politiske holdningen er riktig. Men, våre medlemmer er frustrerte og bekymra. De krever handling. Det er forståelig. Vi står midt i en alvorlig energikrise. Regionkonferansen stiller derfor følgende krav for å skape trygghet om at Norge fremdeles skal være et land med overskudd av fornybar energi, rimelige strømpriser og konkurransedyktige rammer for industrien. 


 •  
   
  LO Vestfold og Telemark krever at: 
  Det må tas politisk kontroll over kraftprisene, og sikre samfunnet i Norge stabile og rimelige strømpriser. 

 • Det jobbes for bedre regulering av strømeksporten, slik at eksporten i mindre grad påvirker norske strømpriser. 

 • Kraftbransjen snarest benytter det ekstraordinære overskuddet fra denne vinteren til å gjøre investeringer i opprusting og modernisering av eksisterende vannkraftverk.
 •  
  Det sikres fortgang i utbyggingen av havvind på norsk sokkel og at oppdragene går til norsk leverandørindustri. 

 • Det settes i gang flere tiltak, med gode økonomiske incentiver, for å energieffektivisere boliger og næringseiendom. 

 • Kraftintensiv industri sikres langvarige og konkurransedyktige strømpriser 

 • Frem til de ovennevnte tiltakene er på plass, må Staten også senere stille opp med kompenserende tiltak, når strømprisene er unormalt høye og rammer så urettferdig som nå. 
   
  Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse 3. februar. 
  Irene B. Haukedal, regionleder LO Vestfold og Telemark.