Uttalelse om strøm fra Samarbeidskomiteen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelse om strøm fra Samarbeidskomiteen

Norge trenger nok og rimelig strøm til private og næringsliv! Vestfold og Telemark Arbeiderparti og LO er bekymret for den vedvarende svært høye prisen på strøm i Sør-Norge.

Den høye prisen skyldes en kraftig økning i gasspris, en vinter med lavere magasinfylling i deler av landet, lav vindkraftproduksjon i våre naboland og høye CO2priser. Alt dette trekker i retning av prisvekst på strøm. På grunn av Russlands invasjon av Ukraina ventes gassprisene å ligge på et høyt nivå en stund framover. Høye kraftpriser treffer norske husholdninger og deler av næringslivet hardt. Vi vil derfor berømme regjeringen for raskt å ha avlastet husholdningene gjennom strømstøtteordningen, økt bostøtte, økt støtte til studentene, redusert elavgift og en styrket satsing på støtte til energisparing. Vi mener det er viktig at støtteordningene er treffsikre, og at vanlige husholdninger får redusert strømkostnadene i en krevende tid.

Vannkraften har gitt Norge et nærmest utslippsfritt og svært fleksibelt kraftsystem som gir oss et stort fortrinn på vei mot fremtidens null- utslippssamfunn. Vannkraften vil også i fremtiden være ryggraden i det norske kraftsystemet og gi oss en enestående mulighet til trygg og rimelig tilgang på energi for industri og husholdningene.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti og LO mener at regjeringen må være en aktiv og viktig bidragsyter i en ny grønn industrioffensiv i Norge som vil skape jobber, trygge fremtidens velferd og bidra til å kutte verdens utslipp. Skal vi lykkes med å redusere utslipp og bygge ny industri i tiden som kommer, må vi raskt øke kraftproduksjonen i Norge. Skal vi lykkes med å fortsatt være industriens førstevalg må vi sørge for at prisen på kraft og nettleie forblir et konkurransefortrinn for norsk industri sammenliknet med andre europeiske land.

For å lykkes med den nødvendige omstillingen og sikre nok rimelig strøm for husholdninger, industri og annet næringsliv fremover, ber Vestfold og Telemark Arbeiderparti og LO regjeringen blant annet å:

  • Sørge for at rikelig tilgang til fornybar energi skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og bidra til positiv samfunnsutvikling
  • Raskt sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned
  • Raskt øke produksjon av fornybar energi
  • At lokalt selvstyre skal vektlegges i prosesser vedrørende vindkraftutbygging, og kommuner som disponerer sin natur til vindkraftproduksjon skal få økonomisk kompensasjon
  • Fortsatt avlaste husholdningene for høye strømpriser gjennom strømstøtteordningen og bidra til at husholdninger og næringsliv kan sikre seg mot svingninger i markedet gjennom å sikre bedre og mer forutsigbare fastprisavtaler
  • Ha en kritisk gjennomgang av de samfunnsmessige konsekvensene av utenlandsforbindelsene og treffe nødvendige tiltak for unngå for stor prisutjevning med Europa. 

På vegne av samarbeidskomiteen 
Irene Bordier Haukedal, regionleder LO Vestfold og Telemark 
Truls Vasvik, leder i Vestfold og Telemark Arbeiderparti