Ulikhet kommer til å bli den store valgkampsaken i 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ulikhet kommer til å bli den store valgkampsaken i 2021

Fafo har gjennomført et undersøkelse blant drøyt 2400 tillitsvalgte i bedrifter og virksomheter og drøyt 500 tillitsvalgte i forening/forbund på regionalt eller nasjonalt nivå. For kort tid siden kunne vi lese på Aftenpostens forside at sosiale forskjeller nå er den viktigste saken for Norges velgere. Norske tillitsvalgte bekrefter også dette her.

LOs representantskap 6. mai oppsummerte medlemsdebatten hvor nesten 150 000 medlemmer deltok. Engasjementet viser at LOs medlemmer både er urolige for de økende forskjellene, og at de har sterke og klare meninger om hva som skal til for å bekjempe ulikheten.

Sammen ønsker vi å skape et Norge der alle har råd til å sette mat på bordet, der alle kan føle trygghet for jobb og hjem, og der alle kan være trygge på at fellesskapet tar vare på dem om de skulle bli syke eller miste jobben. Men også et Norge der ikke noen drar ifra: Fattigdom er et problem. Men ekstrem rikdom skaper også splittelse og svekker tilliten og solidariteten i samfunnet.

Økonomisk ulikhet svekker tilliten mellom oss som samfunnsborgere, og dermed viljen og evnen til å skape et samfunn med arbeid til alle og gode velferdsordninger.

Les oppsummeringen av LOs medlemsdebatt her.