Tillitsreform og trepartssamarbeid i offentlig sektor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tillitsreform og trepartssamarbeid i offentlig sektor

Tillitsreform og trepartssamarbeid i offentlig sektor ble diskutert på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse 7. oktober. Trykk videre for å lese uttalelsen som ble vedtatt der.

Heldigvis har vi høy sysselsetting i Norge, men allikevel er det mange som står utenfor arbeidslivet og har i perioder behov for velferdstjenestene våre. I slike tilfeller er det blant annet NAV som kommer på banen. Velferdstjenestene våre har lidd nå i 8 år under den borgerlige regjeringen. Det har vært avbyråkratisering og effektiviseringsreform (ABE reform), press på tjenestene i korona pandemien samtidig som velferdstjenestene våre er så byråkratisert at det er et virvar av skjemaer og valg en må ta for å få den hjelpen som trengs.

Statsbudsjettet for 2023 er et stramt budsjett som kommer til å skape utfordringer for offentlig sektor og våre felles velferdstjenester. Det har vært store innsparinger de siste årene og våre medlemmer merker det på kroppen. Vi hadde store forventninger til tillitsreformen og trepartssamarbeidet, og det skal vi jobbe med. Derfor forventer vi at regjeringen setter i gang følgende tiltak:

• Når ABE nå avvikles må det settes av tilstrekkelige ressurser til offentlig sektor.

• Fjerne kontrolltiltak, individualisering og merbyråkrati.

• Å styre på tillit forutsetter at oppgavene utføres av egne ansatte, ikke gjennom økonomiske og juridiske kontrakter.

• Stoppe oppsplitting og sentralisering, det svekker fellesskapet på arbeidsplassen og rettighetene til arbeidstakerne.

• Endringer som påvirker organisering og utførelse av oppgaver blir underlagt medbestemmelse og faglighet.

•Trepartssamarbeid må få større fokus. Politikerne, administrasjon og tillitsvalgte må jobbe sammen for å gi de beste tjenester til innbyggerne i forhold til de ressursene som settes av til velferdstjenestene.

 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemark regionkonferanse 7. oktober.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no