Tilbud på to AOFkurs i vårt fylke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tilbud på to AOFkurs i vårt fylke

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. AOF utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging. Les mer om hvilke to kurs som tilbys i henholdsvis Tønsberg og Skien til høsten.

Fra 11. til 13. oktober arrangeres kurs i Tønsberg. Temaet er HMS og den tillitsvalgte.

HMS er ikke bare verneombudets ansvar. Også tillitsvalgt har sine oppgaver. Men hvem gjør hva? Hvem har myndighet? Hvordan etablerer man et godt samarbeid? Finnes det interesser som går på tvers av hverandre?

Dette kurset er åpent for alle fra tillitsvalgte til verneombud og medlemmer som har interesse av HMS.

Fra 18. til 20 oktober arrangeres kurs i Skien. Temaet er Tillitsmannen.

Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag. Skal en organisasjon være levende og fylle sine oppgaver, må de tillitsvalgte forstå sine plikter. De må forstå organisasjonens indre liv og den rollen organisasjonen skal spille i samfunnet for øvrig.