Støtte til Norsk Folkehjelp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Støtte til Norsk Folkehjelp

Skredet på Ask i Gjerdrum Kommune i romjulen har gitt oss en påminnelse om viktigheten av den frivillige aktiviteten innenfor norsk redningstjeneste. Koronapandemien har redusert inntektsmulighetene til frivillighetsarbeidet betydelig. Derfor har LO bevilget 450 000 til Norsk Folkehjelps førstehjelp og redningstjeneste.

Vi i LO Vestfold og Telemark vil oppfordre alle organisasjonsledd til å bidra med støtte.

Henriette Westhrin fra Kragerø er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og vi gjengir litt av et intervju med henne i Telemarksavisa:

Hun reiste til Gjerdrum på nyttårsaften. Det skapte sterke inntrykk.

– Jeg dro dit for å besøke mannskapene våre og de andre nødetatene som bidrar. Der fikk jeg et innblikk i hvordan samhandlingen foregår. Det er en veldig imponerende og godt koordinert redningsinnsats som pågår i Gjerdrum. USAR-mannskap som samarbeider med vanlig helsevesen, brannvesen og masse frivillige, forteller hun til KV.

– Det er også godt å se at vi evner å mobilisere på kort varsel i katastrofer. Alle får sin rolle og bidrar der de kan, legger hun til.

Katastrofen i Gjerdrum viser hvor viktig det er med redningshunder, så en støtte til Norske Redningshunder vil også være kjærkomment.