Søk midler bedriftsintern opplæring!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Søk midler til bedriftsintern opplæring!

Vårens siste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring BIO er 18. mai. Fristen er forlenget noe og det er fortsatt litt tid for å søke. Vestfold og Telemark fylkeskommune informerer om både retningslinjer og hvordan bedrifter skal søke på sine hjemmesider. Det vil snart bli kunngjort nye søknadsfriser til høsten.

Noen BIO tall fra 2021: Det er anslått at nærmere 17 000 ansatte fikk BIO opplæring i 2021, 1300 av dem i Vestfold og Telemark. Til sammen ble det gitt støtte på 249 millioner kroner. Vestfold og Telemark fylkeskommune støttet bedrifter og ansatte med rundt 26 millioner kroner.

Hvem kan få støtte: Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Fylkeskommunens informasjon om ordningen finner du her.