Siste nytt fra Hanes feriekoloni

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Siste nytt fra Hanes feriekoloni

Styret i Hanes feriekoloni ønsker å gjenoppbygge Hanes feriekoloni, slik at det blir et sted barn kan ha gode opplevelser. Mye må gjøres, først nå ønsker styret å sette opp en garasje. Har du en tegning liggende?

For å ta bedre vare på utstyr ønsker man å bygge en garasje på Hanes. Har du liggende en tegning på en garasje på inntil 49 kvm, med saltak og en takvinkel på 20-35 grader, så er vi interessert. Leder for byggekomiteen, Rune Tønnesen kan kontaktes: rune.tonnesen@fellesforbundet.org

Styret vil at Hanes skal brukes mer enn det har blitt fram til nå, og er også åpne for at andre kan leie og bruke stedet. Styret skal arbeide med vedtektene.

Hanes trenger vedlikehold, oppussing og oppgradering! En del må gjøres ganske raskt, mens annet må vi ta etter hvert. Målsettinga er å kunne invitere til samlinger sommeren 2022.

Dersom din fagforening ønsker å bidra, kan penger overføres til konto: 9017 06 04406. Vi tar selvsagt imot gaver fra privatpersoner også!

Huskomitéen er i ferd med å lage en prioriteringsliste for tiltak. 

Noe av det første som må gjøres er:

·       Utvendig vasking og maling av husene

·       Drenering av internatbygget 

·       Bygge garasje/redskapsbod for oppbevaring av gressklipper, kano mm.

·       Utbedring av brygge

·       Oppgradering av kjøkkenet

·       Oppussing av spisesal/møtesal

·       Oppgradering/oppussing av internatbygget (Sovrom/toaletter/dusjer)

·       Andre store og små oppgaver

Noe av dette kan utføres på dugnad, mens noe vil kreve profesjonell innsats.

For å få til dette trenger vi gaver, donasjoner og bevilgninger. Derfor henvender vi oss nå til fagforeningsvenner! Vi vet at mange over år har gitt gaver til Hanes, og vi håper at dere vil fortsette med det.  Vi vet også at noen har satt av penger som ikke er overført. Vi håper at dette brevet vil utløse disse midlene. Noen har kanskje ikke gitt før, men ønsker å bidra?

Vi ber i denne omgang om tilskudd til oppussing og opprusting av Hanes. Styret vil at stedet skal fungere optimalt og være et sted små og store har lyst til å bruke.

Sammen om Hanes!

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no