Senterpartiet i Vestfold reduserer stillingsvernet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

SP i Vestfold ønsker å reduserer stillingsvernet

De to hovedutvalgene som jobber med å forberede gjenopprettelsen av fylkeskommunene Vestfold og Telemark har behandlet omstillingsdokumentet. Dette er et overordnet arbeidsgiverpolitisk dokument hvor fylkesdirektøren har foreslått at de ansatte gis fem års stillingsvern. I Telemark ble forslaget vedtatt. I Vestfold ble det flertall for å redusere stillingsvernet til tre år.

I begge hovedutvalgene foreslo høyresiden (H, FrP, KrF og V) å redusere stillingsvernet fra fem til tre år.

I Telemark var det flertallet bestående av AP, SP, SV, MDG, Rødt og FNB som sikret flertallet for fylkesdirektørens innstilling.

I Vestfold argumenterte Høyre for tre år med at de vil bygge en dynamisk Vestfold fylkeskommune. Og SP mente at tre år må være nok til å gi de ansatte den roen de trenger. AP mente at fem års stillingsvern ville være et viktig positivt signal overfor arbeidstagerne, og påpekte at fylkeskommunens kompetente ansatte fortjener tillit.

Ved avstemmingen fikk dessverre H og SP med seg FrP, KrF og V og de utgjorde flertallet mot mindretallet AP, SV, MDG og Rødt.

LO Vestfold og Telemark er først og fremst skuffet over at SP i Vestfold velger å skifte side.

Leder for Fagforbundets avdeling i fylkeskommunen Olaug Skau kommenterer: 

"Eg synes det er trist å se at Senterpartiet i Vestfold støtter høgresida når det gjelder omstillingsdokumentet. Det er jo tross alt med Senterparti i regjering at det er lagt til rette for oppdeling av fylkene, det har sendt arbeidstakerne ut i en ny usikkerhet. Da framstår det som overraskende at SP i Vestfold skaper et flertall med høgrepartiene for å gi de ansatte et dårligere stillingsvern enn det som er foreslått av fylkesdirektør og vedtatt i Telemark. Det er dårlig arbeidsgiverpolitikk."