Samling med LOs Serviceprosjekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Noen av deltakerne på åpent møte med LOs Serviceprosjekt

Samling med LOs Serviceprosjekt

Tirsdag 23. august inviterte LOs Serviceprosjekt til åpent møte. Det som ble snakket om var prosjektet, hvordan vi jobber og forbundene presenterte seg. Avslutningsvis ble det en god dialog om dagligdagse spørsmål i servicesektoren.

Møtet ble avholdt i Skien med flere kjøpesenter representert.

Prosjektleder Ole-Henrik Olsen fra LO Vestfold og Telemark ønsket velkommen og fortalte kort om prosjektet. Videre presenterte alle deltakerne seg.

Renate Klopp, regionkontorleder i Handel og Kontor region Østlandet sør, fikk ordet og fortalte kort om Handel og Kontor. Videre snakket hun om de utfordringene man opplever ute på arbeidsplassen. Hva er en tariffavtale og hva er en hovedavtale? Jo, her fikk man svar.

 

Elin Rygg Bålsrød, organisasjonsmedarbeider i Fellesforbundet avd. 039, fortalte litt fra Fellesforbundets område. På våre kjøpesenter i prosjektet så er det kafeer og restauranter de organiserer i. Oppfordringen er å spørre en kollega om de ønsker å organisere seg.

Anne Lise Karlsen, avdelingsleder i Telemark Handel og Kontor, fortalte litt om avdelingen og det de jobber med.

Videre fikk vi til en god dialog om spørsmål som dukker opp i arbeidshverdagen.

Når kan jeg gå på do? Svar: Når du må. Be noen passe butikken din eller dra ned gitteret.

Når skal arbeidslistene komme? Svar: Arbeidslistene skal komme minst 14 dager før de trer i kraft.

Hva er regelen for pauser? Svar: Du har krav på en pause etter om arbeidsdagen varer mer enn fem og en halv time om dagen. I løpet av en 8 timers arbeidsdag så har du krav på en halvtimes pause (matpause)

Skal pausen være betalt? Svar: Om du kan gå fra arbeidsstedet og gjøre private ærend ol. Da er ikke pausen betalt. Men om du må være tilgjengelig for  arbeidsgiver i din pause, ta telefoner, betjene kunder ol. da skal pausen være betalt.

Kan arbedsgiver kreve at man får opplæring i fritiden? Svar: Nei, opplæring skal skje i arbeidstiden. Skal du likevel gjennomføre opplæring som arbeidsgiver krever i fritiden, så skriv timer for det.

Får man betalt for de 10 minuttene man tar kassaoppgjøret etter arbeidstid? Svar: Ja, det skal du få.

Om man ikke får det man skal ha så ta det opp med tillitsvalgt. Om tillitsvalgt ikke får gjennomslag for dette med ledelsen så skal det skrives en uenighetsprotokoll. Da kan tillitsvalgte ta dette videre med Handel og Kontor i regionen.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med LOs Serviceprosjekt

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no