Samling med kommunepartiledere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samling med kommunepartiledere

Fredag 7. og lørdag 8. oktober var kommunepartilederne og styret i Vestfold og Telemark Ap samlet i Oslo for å drøfte aktiviteter utover høsten og vinteren. Det ble også drøftet hvordan den faglig politiske valgkampen skal legges opp.

Det var en blid gjeng fra Vestfold og Telemark Arbedierparti som møttes i Oslo fredag ettermiddag. Det hele startet med møte med partikontoret sentralt og partisekretær Kjersti Stenseng før man vandret over torget og møtte LO og Andre Nerheim.

Andre var opptatt av at det var den jevnlige kontakten med bedriftene som var viktig og at den faglige valgkampen starter nå. 

Kvelden ble avsluttet med en omvisnming på Stortinget og en grundig innføring i hvordan vårt demokrati ble skapt ledet av konsulent Jørn Nygren som krydret omvisningen med morsomme historier fra over 20 år i jobben. 

Hovedtemaet på lørdagen var statsbudsjettet som ble lagt fram på torsdagen. Her fikk våre stortingsrepresentanter klare tilbakemeldinger på hva man var fornøyd med men også hva man ikke var fornøyd med. Spesielt var det bekymring for at jernbanesatsingen i regionen skulle stoppe helt opp. 

Et av høydepunktene var at utenriksminister Anniken Huitfeldt redegjorde for den utenrikspolitiske situasjonen og da spesielt knyttet til krigen i Ukraina.

Utenriksminister Anikken Huitfeldt.jpg

Det var en meget fornøyd gjeng som kunne reise hjem med mye både faglig og politisk påfyll

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no