Samling for LOs regionale familie- og likestillingspolitiske utvalg 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vellykket samling for LOs regionale familie- og likestillingspolitiske utvalg 2024

LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i LO Vestfold og Telemark har vært på samling på Sørmarka sammen med utvalg fra hele Norge to dager denne uka. Her var det mange spennende innledere og mye erfaringsutveksling å få med seg.

Samlinga for regionale familie- og likestillingspolitiske utvalg er et årlig høydepunkt for LOs arbeid for likestilling, og årets samling var proppfull med faglige og politiske inntrykk.

LOs førstesekretær, Julie Lødrup, ønsket velkommen til samlinga og lovet en hyggelig og innholdsrik samling. Et løfte som absolutt ble opprettholdt.

Even Aleksander Hagen (Ap), statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, presenterte regjeringens arbeid overfor de store utfordringene innen likestilling, og hvordan storsamfunnet skal bli bedre likestilt.

Forfatter og LOs egne historiker, Jonas Bals, presenterte sitt nye bokprosjekt om antifascisme og belyste antifascismens historiske kontekst i et feministisk og skeivt perspektiv.

Regionleder i LO Agder, Mette Gundersen, snakket om Helene Ugland (kjent for mange fra filmen Sulis 1907), et forbilde og sosialistisk agitator.

Beret Bråten, førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, drøftet kvinners sykefravær og hvorvidt kjønnsforskjellene innen sykefravær har selvsagt eller mysteriske årsaker.

Journalist og forfatter Hege Duckert besøkte samlingen for å snakke om livet til Katti Anker Møller og Duckerts nye bok om Katti Anker Møllers liv.

Eirin Pedersen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet, presenterte sin forskning knyttet til synkende fødselsrater, årsaken til synkingen, og løftet hvorvidt det er preferanser eller muligheter som påvirker fødselsraten.

Forfatter og journalist Marta Breen avsluttet samlingen med en drøftelse om hvordan vi omtaler kjønn i dagens samfunn og hva som skal til for å heve likestillingen videre.

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Vestfold og Telemark var godt representert med Linda Pettersen fra FO (leder), Mikal Bragstad Moe fra NNN, Chris Aarnes Bakkane og Eivind Yrjan Stamnes fra regionkontoret. Deltakerne var fornøyde med samlingen og reiste hjem med nytt mot for likestillingskampen.

Kampen for likestilling kan aldri hvile, kunnskap om strukturer som hindrer likestilling er viktig. Mye bra kunnskap og forskning er tilgjengelig, vi må ta det på alvor og bruke det aktivt til å fremme likestilling, sier Linda Pettersen, leder av familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestfold og Telemark.