Samling for de regionale familie- og likestillingspolitiske utvalgene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs førstesekretær Julie Lødrup og faglig ungdomssekretær Eivind Yrjan Stamnes

Samling for de regionale familie- og likestillingspolitiske utvalgene

Faglig ungdomssekretær Eivind Yrjan Stamnes deltok på den sentrale samlinga for de regionale familie- og likestillingspolitiske utvalgene på vegne av Vestfold og Telemark

Tidligere i vinter arrangerte LO en samling for de regionale familie- og likestillingspolitske utvalgene på Sørmarka. På samlinga fortalte Jonas Bals om streikens betydning for kvinners rettigheter, som ved Fyrstikkstreiken, der fokuset ble for stort på mennene som støttet de streikende fyrstikkmedarbeiderne. 

Silje Hassellund Solberg fra LO-advokatene fortalte om den lovfestede retten til heltid, og lovendringene regjeringen har innført, som bedrer arbeidsfolks rettigheter.

Claus Jervell fra Fellesforbundet leder regjeringens mannsutvalg og snakket om arbeidet utvalget gjør nå, hvor de skal vurdere pågående politikk og foreslå konkrete tiltak for å bedre menns stilling i de utfordringene de møter.

Linn Andersen i LO snakket om LOs arbeid med likestilling, og la vekt på at LO prioriterer likelønn og å heve lavlønnsgrupper i tariffoppgjør og arbeid for en aktiv familie-, likestillings- og arbeidslivspolitikk som styrker kvinners posisjon i arbeidslivet.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen snakket om Hurdalsplattformen og likestillingarbeidet i regjeringen, hvor det viktigste som gjøres handler om arbeidsliv og skattepolitikk. Regjeringa satser på at alle har en trygg jobb å gi til og at samfunnet har en høy grad av sysselsetning. Dette styrkes nå med fortrinnsrett på høyere stillingsbrøk og heltidsnormen. Regjeringa har også dobla bevilgninga til likestillingsaktører som er en viktig bidragsyter i sivilsamfunnet.

Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen fra Fafo snakket om prosjektet Fafo har sammen med LO, Fellesforbundet og HK om likestilling blant tillitsvalgte, hvor LO har utviklet seg betydelig siden 1995. Flere kvinnelige medlemmer, betydelig flere kvinner med leder- og nestleder-verv , flere kvinnelige forbundsledere og en mye større andel av medlemsmassen er medlem av forbund med kvinnelig leder. Dessuten har LO fått betydelig flere kvinnelige medlemmer av sekretariatet og hatt tre kvinnelige LO-ledere siden 2001, med god kjønnsbalanse i ledelsen.

Avslutningsvis besøkte Norsk Idrettsforbund samlinga med Håvard Øvregård og Biayna Sardarian som snakket om idrettsforbundets arbbeid med mangfold og mot trakassering, hvor har jobbet målrettet og godt i mange år, særlig i breddeidretten.

Samlinga var utrolig lærerik, og arbeidet med det lokale familie- og likestillingspolitiske utvalget fortsetter. Om du ønsker mer informasjon og arbeidet til familie- og likestillingspolitisk utvalg og LOs likestillingspolitiske arbeid, ta kontakt med utvalgets sekretær Eivind Yrjan Stamnes.

Kontakt

Eivind Yrjan Stamnes

Faglig ungdomssekretær

Telefon: 41231941

E-post: eys@lo.no