Samhandlingsarena for grønn industri

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samhandlingsarena for grønn industri

Fylkeskommunene hadde invitert bredt da de lanserte samhandlingsarena for grønn industri i Skien på fylkeshuset. Mer enn 70 deltakere fra næringsliv, partene i arbeidslivet og politikere fra både fylket og kommune i hele fylket.

På torsdag 16. februar skal hovedutvalg for klima. areal og plan behandle et forslag om etablering av en samhandlingsarena for grønn industri i fylket.

  1. Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark opphører i sin tidligere form.
  2. Det opprettes en ny regional samhandlingsarena for grønn industri. Den nye arenaen for samhandling på tvers av aktører sikter bredere enn den foregående. Den utvidede bredden favner teknologier og tilhørende markeder og aktører. Regulering fra det offentliges side, i form av innretting av virkemiddelapparat og rammeverk, inngår også i denne bredden.
  3. Eksterne deltakere vil få en nettverkstilknytning inn mot Samhandlingsarenaen for grønn industri i Vestfold og Telemark.
  4. Fylkesadministrasjonen utfører vertskaps- og sekretariatsfunksjon og styrer nettverkets fremdrift og utvikling.
  5. Det opprettes en referansegruppe som er med å sette agenda for samhandlingsarenaen. Referansegruppen vil utgjøres av representanter fra næringsliv, politikk og administrasjon.

Samhandlingsarenaen med regelmessige møtepunkter, skal styrke koblingen mellom regionens ledende industriaktører, eksisterende og mulige utstyrsleverandører, FoU-miljøer, samt kommuner og fylkeskommunen selv.

En godt fungerende samhandlingsarena vil bidra til å videreutvikle den regionale kompetansen knyttet til utvikling av grønne løsninger. Både med utgangspunkt i industriens kommersielle bruk og at man tidlig kan identifisere nye barrierer som kan oppstå underveis.

01.01.2024 etableres to nye fylkeskommuner. Fra da av er det de to nye fylkeskommunene som selv må avgjøre om de vil videreføre dette politiske og faglige arbeidet.

På linje med det tidligere «Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark» vil også
Samhandlingsarena for grønn industri i Vestfold og Telemark, kunne svare opp regjeringens Veikart for grønt industriløft, fra juni 2022 samt tiltak i Hurdalsplattformen.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no