Regionrådet fikk besøk av Terje Olsson

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionrådet fikk besøk av Terje Olsson

Etter vedtak om at blant annet Vestfold og Telemark fylke skal splittes er det kommet opp en diskusjonen om hva som skjer med regionkontorene, regionråd og regionkonferansen i LO Vestfold og Telemark. Regionkontoret består som i dag under en ledelse med to lokasjoner. Det som skjer med regionråd og regionkonferanser er det ikke tatt noen endelig beslutning på, men det ble åpnet opp for debatt.

Sekretariatet har myndighet til å ta avgjørelse på organisasjon, slik som organisering av regionråd og regionkonferanser. Administrativt og økonomisk er det LOs ledelse som selv avgjør.

Terje Olsson innledet til debatt med å fortelle regionrådet om vedtak som er fattet på LO kongressen om hva organisasjonen skal drive med, hva regionrådene skal gjøre og hva regionkonferansene skal være.

Det ble åpnet for debatt der det kom flere engasjerte innlegg fra regionrådet.

Fagforbundet har enstemmig vedtak på at de ønsker å splitte regionråd og regionkonferansen i Vestfold og Telemark. Fellesforbundet ønsker også en splitting, slik at man får et regionråd og en regionkonferanse i hvert av de nye fylkene. Enkelte avdelinger i Fellesforbundet vil også splitte regionkontorene. Industri Energi ønsker også en splitting og gå til to regionråd og to regionkonferanser.

NNN har enstemmig vedtatt at man ønsker at man fortsetter som i dag, med ett samlet LO Vestfold og Telemark med et regionråd og en regionkonferanse. EL og IT forbundet har lang tradisjon for å samarbeide i Vestfold og Telemark, det er et ønske fra deres forbund om at det ikke splittes på regionråd og regionkonferanser. Norsk Jernbaneforbund vil ha det som i dag uten splitting. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker også at vi fortsetter med ett regionråd og en regionkonfernase selv om fylkene splittes.

Saker som også ble løftet var studentsatsingen og glede over at LOs serviceprosjekt får fortsette. Lokalorganisasjonenes ledermøtet vil man fortsette med fordi det er bra for lokalorganisasjonene å ha et forum der man kan diskutere felles utfordringer og saker.

Terje Olsson oppsumerte debatten. Ingen vedtak er fattet. Terje takket for en aktiv debatt og han tar med seg innspillene før en beslutning skal tas. Sekretariatet avgjør saken og det er ikke tidsfestet når.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no