Powered By Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

POWERED BY TELEMARK

Powered by Telemark er et profileringsprosjekt for å synliggjøre industriregionen Grenland i Telemark.

Det var en spent forsamling som var samlet til årsmøte når man skulle vedta det nye navnet på organisasjonen etter at IT nettverket sluttet seg til organisasjonen. Under ser dere hvordan profilen på den nye organisasjonen ser ut.

Telemark har stolte tradisjoner som Norges største industriregion. Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre regionens kvaliteter og gjennom konkrete aktiviteter videreutvikle nytt og grønt næringsliv i Grenland.

Grønn ammoniakk og hydrogen

Yara, Statkraft og Aker Horizons har inngått en intensjonsavtale om partnerskap. Målet er å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge. Yaras fabrikk i Porsgrunn er første prosjekt, og kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie.

Avtalen mellom trioen innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya. Gitt tilgjengelig kraft og myndighetenes støtte, kan prosjektet realiseres innen fem til syv år. Dermed er et av Norges største utslippspunkt fjernet.

Fra 800 000 til null
Yaras elektrifisering vil fjerne 800 000 tonn årlige utslipp av klimagasser. Dette er ca. 1,5 prosent av Norges samlede utslipp (2019) og tilsvarer mer enn 300 000 fossile personbiler. Et mildt sagt viktig bidrag til at Norge når klimamålene knyttet til Paris-avtalen, og en forutsetning for at Grenland skal bli en klimapositiv industriregion.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no