Nye vilkår fra LOfavør Innboforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nye vilkår fra LOfavør Innboforsikring

Viktig informasjon om innboforsikringen din! Fra 1. januar kommer disse forbedringene i vilkårene på innboforsikringen.

Fra 1. januar kommer disse forbedringene i vilkårene på innboforsikringen:

Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000
Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000
Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000
Øvrige endringer:

Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000
Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om "Annen skade"
Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.
I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

Les mer her.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no