Nye midler til bedriftsintern opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nye midler til bedriftsintern opplæring

Fylkestinget vedtok tirsdag 13. april å styrke rammen for BIO ordningen med ytterligere 23 millioner kroner for 2021 så nå kan langt flere få støtte til nødvendig kompetanseheving og omstilling. Neste søknadsfrist for tilskuddsordningen BIO, bedriftsintern opplæring er 15. mai og deretter 15. juni. Vi oppfordrer nok en gang tillitsvalgte til å samarbeide med virksomheten om å søke på midlene.

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Ordningen med bedriftsintern opplæring innebærer at virksomheten selv må søke. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller samlet for flere bedrifter/virksomheter.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Søknadsskjema finner dere på fylkeskommunens hjemmeside her.